ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

 

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 621 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 0.5 เซนต์ หรือ -0.11% ปิดที่ 4.39 ดอลลาร์/บุชเชล

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 21.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.00 บาท โดยภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้งที่ประเทศบราซิล เป็นผลดีต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้การเก็บเกี่ยวจริงเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ทางฝั่งอาร์เจนตินาฝนตกค่อนข้างหนัก อาจมีผลกับคุณภาพถั่วเหลืองที่อยู่ในช่วงเติบโต ขณะที่ปริมาณซื้อขายปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 20 มีนาคม 2567 สัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 24 เซนต์ หรือ +2.02% ปิดที่ 12.095 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 2% ในวันพุธ โดยปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 12 ดอลลาร์/บุชเชล เนื่องจากกลุ่มกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์เข้าซื้อสัญญาถั่วเหลืองเพื่อชดเชยการทำชอร์ตเซลล์

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ราคารับซื้อปลาป่นนำเข้าหน้าท่าเรือที่จีนปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณซื้อค่อนข้างทรงตัวส่งผลให้สต็อกปรับตัวขึ้น ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

      สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 644 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 622 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 494 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 484 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 2,130 บาท เป็นกระสอบละ 2,070 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากกระสอบละ 1,600 บาท เป็นกระสอบละ 1,580 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 17 มีนาคม 2567 โดยราคาแต่ละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้

     ภาคตะวันตก 58 บาทต่อกิโลกรัม
      ภาคตะวันออก 64 บาทต่อกิโลกรัม
      ภาคอีสาน 62-64 บาทต่อกิโลกรัม
      ภาคเหนือ 62 บาทต่อกิโลกรัม
      ภาคใต้ 62 บาทต่อกิโลกรัม

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 64)

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45 บาท

           ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.40 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com