ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงหาบละ 621 บาท เป็นหาบละ 612 บาท เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 15.25 เซนต์ หรือ +3.57% ปิดที่ 4.42 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 สัปดาห์ในวันพฤหัสบดี หลังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสต็อกและการเพาะปลูกธัญพืชต่ำกว่าที่เทรดเดอร์ประมาณการไว้

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 21.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.70 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ประเทศบราซิลยังคงดีอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านสภาพอากาศที่แห้งส่งเสริมให้คุณภาพผลผลิตที่ได้ออกมาดี ขณะที่การเก็บเกี่ยวจริงยังคงเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ส่วนปริมาณซื้อขายในตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 28 มีนาคม 2567 สัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 1.00 เซนต์ หรือ -0.08% ปิดที่ 11.9150 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองปรับตัวลง หลัง USDA รายงานสต็อกและการเพาะปลูกรายไตรมาสเป็นไปตามคาด โดยการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2566 นอกจากนี้

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          ราคารับซื้อปลาป่นนำเข้าหน้าท่าเรือที่จีนปรับตัวขึ้น ขณะที่ปริมาณซื้อปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนสต็อกยังคงปรับตัวขึ้น
ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

      สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 622 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 615 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 484 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 473 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 2,070 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากกระสอบละ 1,580 บาท เป็นกระสอบละ 1,560 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 24 มีนาคม 2567 ราคาแต่ละภูมิภาคทรงตัว โดยมีภาคใต้ที่ราคาลดลง 4 บาท รายละเอียดดังนี้ ภาคตะวันตก 58 บาทต่อกิโลกรัม ภาคตะวันออก 64 บาทต่อกิโลกรัม ภาคอีสาน 64 บาทต่อกิโลกรัม ภาคเหนือ 62 บาทต่อกิโลกรัม และใต้ 58 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 64)

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com