ข่าว (News) สุกร (Pig)

สศก. ประเมินไตรมาสแรก ปี 64 “ต้นทุนหมูขุน” ราคาพุ่ง 77.49 บาท/กก. – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนเลี้ยงหมูพุ่ง 77.49 สำหรับเกษตรกรที่ซื้อลูกหมูมาเลี้ยงเอง โดยมีค่าพันธุ์กระโดด 2,800-3,000 บาท ที่น้ำหนักลูกสุกร 16 กิโลกรัม โดยมีกากถั่วเหลืองวิ่งใกล้ 20 บาท ข้าวโพดสูงแบบยืนระยะ 9.25-9.50 บาทต่อกิโลกรัม

การประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร คณะกรรมการชุดเล็กของ Pig Board หรือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน ได้มีการประชุมประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรของไตรมาสที่ 1/2564 ที่เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยได้มีการสรุปต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 1 กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุนเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ที่ 75.16 บาทต่อกิโลกรัม และประมาณการเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนที่คำนวณและประมาณการเป็นต้นทุนทั้งหมดเมื่อหักผลพลอยได้แล้ว ต้นทุนไตรมาสที่ 4 ที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากค่าพันธุ์ลูกสุกร และค่าอาหาร ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีกากถั่วเหลืองวิ่งใกล้ 20 บาท ข้าวโพดสูงแบบยืนระยะ 9.25-9.50 บาทต่อกิโลกรัม

ต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 2 กรณีผลิตลูกสุกรเอง ของเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 เฉลี่ยที่ 65.84 บาทกิโลกรัม และประมาณการของเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท ต้นทุนทั้งหมดเป็นต้นทุนเมื่อหักผลพลอยได้ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนไตรมาส 3 ปี 2563 พบว่าต้นทุนลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากค่าพันธุ์ลูกสุกร ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า ปรับตัวลดลงตามฤดูกาล โดยต้นทุนที่คำนวณและประมาณการต้นทุนทั้งหมดเมื่อหักผลพลอยได้ ของเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับตันทุนไตรมาส 4 ปี 2563 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากค่าอาหาร ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า ปรับตัวสูงขึ้น

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com