ข่าว (News) สุกร (Pig)

สัญญาณดี! ราคาหมูหน้าฟาร์มพระนี้ พาเหรดขยับขึ้น

ผู้เลี้ยงสุกรคึกคัก หลายพื้นที่แจ้งปรับราคาสุกรหน้าฟาร์มขึ้นจากฐานเดิม ส่งสัญญาณที่ดียกระดับราคาให้ใกล้ต้นทุน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จำกัด ได้ประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ว่า ราคาสุกรมีชีวิตหมูหน้าฟาร์ม วันพระที่ 18 มกราคม 2567 แนะนำอยู่ที่ 70-74 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา ทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จากการสำรวจก่อนวันพระนี้หลายภูมิภาค เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น คึกคัก โดยเฉลี่ยทุกพื้นที่มีแนวโน้มที่จะขยับราคาขึ้นมาจากฐานของสัปดาห์ที่แล้วอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม เป็นการปรับราคาขึ้นเพื่อลดความเสียหายจากการขายต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งห้างค้าปลีกค่าส่ง และกลุ่มบริษัทครบวงจร

ในขณะที่ราคาลูกสุกรต้นสัปดาห์ขยับราคามาอยู่ที่ 1,700 บาท บวกลบ 70 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ 1,600 บวกลบ 68 จึงเป็นสัญญาณที่ดีของการขยับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเข้าสู่ต้นทุน

ด้านสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี และสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ แจ้งสมาชิกสมาคมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แนะนำปรับราคาสุกรหน้าฟาร์มขึ้นเช่นกัน

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com