ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ส่งเสริมเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ ประเดิม 100 ครัวเรือน นำร่อง “สุพรรณบุรี” – ปศุศาสตร์ นิวส์

รมช.กษ.ประภัตร หารือแนวทางส่งเสริมเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ช่วงแล้ง นำร่องพื้นที่ อ.ศรีประจัน สุพรรณบุรี ประเดิม 100 ครัวเรือน

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตร ได้มีการประชุมร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตร เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงโดยเบื้องต้น ได้มีการหารือในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจากระยะการเลี้ยงใช้เวลาเพียง 45 วันเท่านั้น ก็จะสามารถในการจับจิ้งหรีดจำหน่ายได้ทันทีซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาทต่อครัวเรือน ในการเลี้ยงต่อรอบ

อย่างไรก็จากการหารือในเบื้องต้นจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดนำร่องในพื้นที่ อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี โดยกำหนดเบื้องต้นไว้ที่จำนวน 100 ครัวเรือน ซึ่งจะเลี้ยงครัวเรือนละประมาณ 5 กล่อง ตามมาตรฐานของกล่องการเลี้ยงจิ้งหรีด คาดว่าจะสามารถให้กำลังการผลิตได้ประมานกล่องละ 20 กิโลกรัมต่อรอบ และกำลังการผลิตโดยรวมน่าจะประมาณ รอบละ 10 ตัน

ทั้งนี้ในส่วนตลาดที่จะมีการจัดส่งนั้นอาจจะมีการส่งให้กับบริษัทที่ผลิตโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานหาตลาด ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเพราะขณะนี้มีความต้องการโปรตีนจากแมลงค่อนข้างมากคาดว่าน่าจะทางเลือกและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึง หากสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนจะมีการขยายในพื้นที่อื่นต่อไปด้วย

จิ้งหรีดถือเป็นสินค้าที่น่าจะเป็นสินค้าที่น่าเปิดตลาดสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ที่ประเมินแล้วมีอนาคตและเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีโปรตีนจากแมลง ซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากสหภาพยุโรป (อียู) โดยทำรายได้เข้าประเทศกว่า 1 พันล้านบาท

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com