ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

“สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้” จัดประชุมใหญ่ปี 65 ชาวไก่ไข่ร่วมงานแน่น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา “สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และสัมมนาวิชาการ มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และบริษัทร่วมออกบูธเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ลากูน่า คิงแกรนด์ บอลลูม ชั้น 2 (Laguna King Grand Ballroom) โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา

คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานทั้ง ภาครัฐ ภาคบริษัท และสมาชิกผู้เลี้ยงไก่ไข่ เช่น นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย ที่เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

“ในนามของคณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณคุณฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ในวันนี้สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ในการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้เกิดความยั่งยืน ร่วมถึงการรณรงค์ให้มีการบริโภคไข่ไก่ในประเทศไทย อาทิเช่น โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง รวมพลังภาครัฐ เอกชน เกษตรกร รณรงค์คนไทยกินไข่ทุกวันกินได้ทุกวัย โดยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้รับทราบถึงคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูกต้อง และมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี หรือโครงการไข่โรงเรียน ที่มุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่”

นอกจากนี้ในงานยังมีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบกรง (Ventilation for Layers cage)” โดยบริษัท สค๊อฟ เอเชีย จำกัด , “เลี้ยงไก่ไข่ไร้กรง (cage free egg) : กระแสโลก (global trend) และโอกาสของไทย (Thailand opportunity)” โดยบริษัทคะตะลิสต์ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ CASON COMPOST TOWER – Turnkey solution for the farm Manure (QINGDAO ZEYU KAISHENG MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD) และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้เลี้ยงไก่ไข่ในสภาวะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังถามปัญหาต่างๆ โดยคณะสามารถให้ความกระจ่างและไขข้อสงสัยของผู้ถามได้

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com