ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

หมูอีสาน จัดเสวนาทางรอดคนเลี้ยงหมูรายย่อยส่งท้ายปี ร้อยเอ็ด

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเสวนาประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งในเวทีดังกล่าวจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานราชการ ทั้งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคนใหม่ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย และผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล เข้าร่วมเสวนา และผู้ประกอบการสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมนิทรรศการ “หมูยิ้ม” ด้านหน้าห้องสัมมนา

โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ คลิก

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com