ข่าว (News) สุกร (Pig)

“หมูไทย” เนื้อหอม เวียดนามสั่งนำเข้าแก้วิกฤตหมูขาดแคลน

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้เอกชนนำเข้าสุกรมีชีวิตจากประเทศไทย ตั้งแต่ 12 มิถุนายน เพื่อลดราคาเนื้อสุกรในตลาดเวียดนามที่มีราคาสูง

นาย Pham Van Dong ผู้อำนวยการกลุ่มสุขภาพสัตว์ของ MARD ได้เน้นย้ำว่าการตรวจประเมินความสอดคล้องของเอกสาร โดยสมาคมสัตวแพทย์โลกบ่งชี้ว่าสุกรมีชีวิตจากประเทศไทยปลอดโรคสอดคล้องตามเงื่อนไข โดยนาย Dong กล่าวว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดในหมู รวมถึงโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) และหมูที่นำเข้าจากไทยไม่มีการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการเลี้ยงที่ฟาร์ม ตามกฎหมายของประเทศไทยและเวียดนาม

นอกจากนี้ หมูนำเข้าแต่ละตัวยังได้รับการฉีดวัคซีนโรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจ (PRRS) และโรคปากเท้าเปื่อย (FMD)

ผู้แทนหน่วยงาน MARD ได้แจ้งว่ามีผู้ประกอบการไทย จำนวน 8 ราย ทำการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกสุกรมีชีวิตไปเวียดนาม ประมาณ 5 ล้านตัว ผู้นำเข้าเวียดนามได้รับอนุญาตนำเข้าสุกรจากไทยเฉพาะหมูจากระบบฟาร์มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสัตวแพทย์เวียดนาม โดยตามระเบียบข้อบังคับจะต้องมีอุปกรณ์หรือพาหนะเฉพาะสำหรับการขนย้ายสุกร และต้องมีการเก็บตัวอย่างก่อนการเชือดสุกร หรือนำเข้าฝูง

นาย Phyng Duc Tien รัฐมนตรีช่วยกระทรวง MARD กล่าวว่าจำนวนสุกรทั่วประเทศ มีจำนวน 24.89 ล้านตัว ณ วันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งคิดเป็น 80.30% เมื่อเทียบกับปลายปี 2561 โดยตั้งแต่ต้นปี มีการนำเข้าสุกรพ่อแม่พันธุ์ 8,000 ตัว และมีแผนนำเข้าอีกมากกว่า 100,000 ตัวใน 1 ปีข้างหน้า

นาย Tien กล่าวว่า ความพยายามนำเข้าสุกรเพิ่มมากขึ้น เกิดจากความต้องการเนื้อสุกรในท้องตลาด โดยคาดว่าภายในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะมีการนำเข้าเนื้อสุกรอีกไม่น้อยกว่า 100,000 ตัน โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีการนำเข้าสุกรมากกว่า 70,000 ตัน ซึ่งราคาตลาดยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประมาณ 200,000 ดองต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 267 บาท

ที่มา https://vnexplorer.net/vietnam-starts-importing-live-pigs-from-thailand-a202050366.html

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com