ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ห้ามส่งออกไข่ไก่อีก 30 วัน ถึงสิ้นเดือน เม.ย. – ปศุศาสตร์ นิวส์

กระทรวงพาณิชย์ ขยายเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่ เพิ่มอีก 30 วัน สิ้นสุดสิ้นเดือน เม.ย. 63 นี้ เพื่อดูแลสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกอาณาจักร ออกไปอีก 30 วัน จากเดิมที่ห้ามส่งออกไข่ไก่ชั่วคราว 7 วัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาต่ออายุมาตรการห้ามส่งออกไข่ไก่สด ออกไปอีก 30 วัน หรือสิ้นสุดสิ้นเดือนเมษายน 2563 นี้ เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นกว่าปริมาณการบริโภคไข่ไก่ในสถานการณ์ปกติ และมากกว่าผลผลิตไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com