ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

“อะมิโนแอซิด” ในถั่วเหลือง ทางเลือกใหม่ลดต้นทุนเลี้ยงสัตว์

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น และวัตถุดิบอีกตัวคือ “ถั่วเหลือง” และ “กากถั่วเหลือง” ที่นำมาใช้ในสูตรอาหาร ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำมีปริมาณลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากพื้นที่ในการเพาะปลูกและผลผลิตที่ได้มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นพืชที่ใช้แรงงานสูง โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยว ประกอบกับให้ผลตอบแทนน้อยกว่าพืชชนิดอื่น ทำให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ดังนั้นจึงเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ราคาจึงพุ่งสูงขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ ต้องแบกรับราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท U.S. Soybean Export Council (USSEC) ร่วมกับ บริษัท USDA Foreign Agricultural Service, บริษัท EAA Soybean และ Northern Soy Marketing (NSM) สมาคมผู้ปลูกถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่องกรด “อะมิโนแอซิด” ในถั่วเหลืองที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ทางสมาคมผู้ปลูกถั่วเหลืองในอเมริกาตอนเหนือ จาก 5 รัฐ ได้แก่ Minnesota , Nebraska , North Dakota , South Dakota และ Wisconsin ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ โดยคำนึงถึงผลระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ทั่วโลก กากถั่วเหลืองก็ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักที่ให้โปรตีนในอาหารสัตว์ และถั่วเหลืองที่ปลูกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลือง จึงทำให้ผลผลิตที่ได้มีโปรตีนคุณภาพกว่าถั่วเหลืองจากประเทศอื่นๆ หากอุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ถั่วเหลืองที่กรดอะมิโนแอซิดในอาหารสัตว์ ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่จะสามารถลดต้นทุนด้านวัตถุดิบได้ดีขึ้น และยังช่วยในเรื่องคุณภาพ สารอาหารที่สัตว์สามารถนำไปใช้ได้จริง

โดยในงานสัมมนาดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้ผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากได้ศึกษาการนำถั่วเหลืองที่มีกรดอะมิโนแอซิดมาใช้ในวงการอาหารสัตว์ สามารถลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังมองไปถึงเรื่องคุณภาพของอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่สัตว์จะได้รับ รวมไปถึงการผลิตที่ยั่งยืน จุดเด่นของกรดอะมิโนแอซิด คือสามารถใช้ได้กับอาหารสัตว์ทุกประเภท แต่อาจจะใช้แตกต่างกันที่ปริมาณหรือความเข้มข้นของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการลดการใช้โปรตีนที่เป็น food protein มีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนที่ปล่อยออกมาจะทำให้มีสารแอมโมเนียเกิดขึ้นภายในฟาร์ม ซึ่งมีผลทำให้ตัวสัตว์มีสุภาพที่แย่ มีอาการป่วยมากขึ้นด้วย หากมีการนำถั่วเหลืองกรดอะมิโนแอซิดเข้ามาใช้ทดแทนในอาหาร จะเป็นการลดของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์ม ในกรณีที่สัตว์ได้รับโปรตีนมากเกินไปจะมีการย่อยได้ไม่หมด สิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของเสีย ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารทั้งไก่และสุกรด้วย

โดยเป้าหมายในการจัดสัมมนา เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ เป็นการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่ต้องการ และให้ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยนำประสบการณ์และความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอนาคตหวังว่าจะได้ร่วมงานกัน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com