ข่าว (News) สุกร (Pig)

อานิสงส์ปราบหมูเถื่อน ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู-ผู้บริโภค

หมูเถื่อนอยู่ในความสนใจของสังคมไทยมานานกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะในมุมของการเข้ามาเบียดเบียนทำลายกลไกตลาดหมูไทย หรือในมุมของเนื้อหมูอันตรายที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างยิ่ง

การยืดเยื้อมาเป็นปี อาจเป็นเพราะความล่าช้าในการปราบปรามช่วงแรกๆ ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเหิมเกริม เพราะมั่นใจในเส้นสายและช่องทางการกระทำผิดกฏหมาย ขบวนการหมูเถื่อนจึงขยายวงกว้างขึ้นๆ จนสินค้าผิดกฎหมายนี้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

โชคยังดีที่ประเทศของเรามี DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ามารับผิดชอบคดีนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2566 เพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สังคมก็ได้เห็นความคืบหน้าของคดีมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เข้ามาร่วมวงสอบสวนคดีฟอกเงินด้วยแล้ว ก็ทำให้เหล่าร้ายหวั่นเกรงกันมากขึ้น ชะลอการสั่งนำเข้าของเถื่อน และเร่งระบายของหนีการจับกุม ด้วยการเดินเข้าซังเต รับโทษอาญา พร้อมๆ กับการถูกยึดทรัพย์จนไม่เหลืออะไรติดตัวนั้น น่ากลัวนัก

ปัจจุบัน DSI สามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้ได้แล้วหลายราย และกำลังสาวไปให้ถึงผู้มีอิทธิพลของขบวนการ รวมถึงเจ้าหน้าทีรัฐที่มีเอี่ยวอำนวยความสะดวกเส้นทางหมูเถื่อนให้แก่ผู้นำเข้า ส่งผลให้ปริมาณหมูที่จะเข้ามาใหม่ ทำได้ยากขึ้นและมีจำนวนลดน้อยลง จะเหลือก็แต่หมูเถื่อนที่เข้ามาก่อนคดี 161 ตู้คอนเทนเนอร์จะแดงขึ้น นัยว่ามีปริมาณถึง 40,000 ตัน ที่ยังคงค้างอยู่ในตู้เย็นหลายแห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมต่อไปอานิสงส์ของการปราบปรามหมูเถื่อนอย่างจริงจังนี้นับว่ามีประโยชน์หลายประการ ซึ่งพอจะจำแนกได้ดังนี้

ประการแรก : ต่อชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู

ปริมาณหมูเถื่อนที่เข้ามาจำนวนมหาศาล กดดันราคาขายหน้าฟาร์มตกต่ำขีดสุด สวนทางต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากภาวะสงครามยูเครน และเอลนีโญ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทยอยเลิกเลี้ยง เพราะขายผลผลิตได้ไม่คุ้มต้นทุน แบกขาดทุนมาแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งปี รายที่ยังพอมีสายป่านยาวหน่อย ก็ยังพอประคองฟาร์มของตนไปได้อีกสักระยะ

หลังการปราบปรามหมูเถื่อน ระดับราคาหมูหน้าฟาร์มขยับขึ้นพระละ 4 บาทติดต่อกัน 2 พระ ช่วยบรรเทาปัญหาขาดทุนสะสมกว่าครึ่งปีของเกษตรกรได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ราคาหน้าเขียงควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง (ราคาหน้าฟาร์มคูณ 2) ซึ่งก็จะไม่กระทบการใช้จ่ายของผู้บริโภค

เชื่อว่าหากไม่มีการปราบปรามหมูเถื่อนอย่างจริงจัง ไม่มีท่านนายกรัฐมนตรี – ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งการเข้มแข็ง ทำสงครามกับหมูเถื่อนเข้มข้น เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูคงถอดใจ ศิโรราบให้ของเถื่อนครองเมืองตลอดไปเป็นแน่ อานิสงส์ของการปราบปรามนี้จึงเท่ากับ ช่วยต่อชีวิต ต่อลมหายใจคนเลี้ยงหมูของไทยให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้

ประการที่สอง : ดีต่อสุขอนามัยผู้บริโภคชาวไทย

ขึ้นขื่อว่า “ของเถื่อน” ย่อมไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารใดๆ ขนาดนำเข้ามายังสำแดงเท็จเป็นโพลิเมอร์ที่กินไม่ได้ หมูเถื่อนเหล่านี้จึงไม่ควรรับประทานด้วยประการทั้งปวง การอายัดของกลางแล้วส่งทำลายจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

คนไทยจำนวนหนึ่งอาจเห็นแก่ของราคาถูก มองข้ามความปลอดภัยต่อสุขภาพตนเอง บางคนอาจเห็นว่าผลผลิตเนื้อหมูเถื่อนมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้และยุโรป ก็เชื่อถือทันทีว่าเป็นของดี ของน่ากิน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันต์ เพราะกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของแต่ละประเทศแตกต่างกัน เช่น ในอเมริกาใต้สามารถใช้สารเร่งเนื้อแดงได้อย่างเสรี แต่ประเทศไทยไม่อนุญาต เป็นต้น

ขณะที่หมูเถื่อนเป็นหมูที่ชำแหละมานานเป็นปี โดยอาจเป็นหมูที่ตายด้วยโรค ASF ซึ่งระบาดในเยอรมันีเมื่อปีก่อน และอีกหลายๆเหตุผลที่คนไทยไม่ควรกินหมูเหล่านี้ นอกจากนี้ หลายคนคงไม่ทราบว่ามาตรฐานการผลิตเนื้อหมูของประเทศไทยนั้นสูงที่สุดในภูมิภาค อานิสงส์สำคัญอีกข้อของการปราบปรามหมูเถื่อนคือ การช่วยให้คนไทยมีแต่หมูที่ได้มาตรฐานปลอดภัยไว้รับประทาน นับเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อสุขภาพของคนไทย

ประการที่สาม : หยุดการทำลายเศรษฐกิจประเทศ

ตัวเลขการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน 3 ปีย้อนหลัง (2564-2566) ที่ได้จากการสอบสวนผู้ต้องหา (บางส่วน) ในคดี 161 ตู้คอนเทนเนอร์ พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเข้าหมูเถื่อนร่วมๆแสนตัน หรือคิดเป็นมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านบาท นับเป็นตัวเลขมหาศาลที่ทำลายเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก การหยุดขบวนการหมูเถื่อนได้เท่ากับตัดชิ้นมะเร็งร้ายให้ออกไปจากประเทศ จึงเป็นประโยชน์มหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ

ประการที่สี่ : หนุนความมั่นคงทางอาหารของประเทศยั่งยืน

การที่ประเทศไทย สามารถผลิตอาหารได้เอง มีเกษตรกรที่เลี้ยงหมูให้คนไทยกินเองได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้ประเทศของเรา มิใช่รอคอยแต่หมูเถื่อนหรืออาศัยการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ คุโณปการในการปราบปรามหมูเถื่อนข้อนี้นับว่าสำคัญมากในระยะยาว

ทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์บางส่วนที่เกิดขึ้นและมองเห็นได้เป็นรูปธรรม ยังไม่ได้กล่าวถึงการปราบทุจริต ล้างบางมาเฟีย หรือการกำจัดทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยทั้งสิ้น

โดย ลักขณา นิราวัลย์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com