กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

อานิสงส์ “ASF” ดันอุตสาหกรรมสัตว์ปีกอียูโต – ปศุศาสตร์ นิวส์

การผลิตสัตว์ปีกในอียูจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 ในปีนี้ จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าสูงกว่าเดิม ระดับราคาสอดรับกับการเติบโตในครึ่งหลังของปีนี้ราวร้อยละ 5 ตามบทสรุปของคณะกรรมาธิการยุโรป มุมมองด้านการเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2562 ถึง 2563 นี้

การผลิตสัตว์ปีกของยุโรปยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นต่อไป แต่ก็ยังต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วที่มียอดการเติบโตเกือบร้อยละ 5 การผลิตเนื้อสัตว์ปีกในสหภาพยุโรปจะเติบโตร้อยละ 2 เทียบปีต่อปีในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 เมื่อครบปีแล้ว คณะกรรมาธิการเชื่อว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.5 ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาที่สูงขึ้น ยอดการผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดมาจากยุโรปตะวันออก ในช่วงต้นปีนี้ราคาไก่เนื้อต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ผ่านมา แต่จากเดือนเมษายนเป็นต้นมาราคาก็ขยับตัวสูงขึ้น การบริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราว 0.6 กิโลกรัมต่อหัวเป็น 25.5 กิโลกรัม

ส่งออก-นำเข้าสูงขึ้น

ครึ่งปีแรกนี้คณะกรรมาธิการยุโรปอ้างว่า การส่งออกดีขึ้นในช่วงสี่เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เทียบปีต่อปี การเติบโตขึ้นร้อยละ 40 เป็นผลมาจากการส่งออกไปยังแอฟริกาใต้ แม้ว่าจะมีมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบของภาษีอีกราวพันบาทสำหรับชิ้นส่วนติดกระดูก อย่างไรตามยอดการส่งออกนี้ก็ถือว่าลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ประเทศเป้าหมายการส่งออกของสหภาพยุโรป 2 แห่งหลัก กานา มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ขณะนี้มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 11 ของตลาดส่งออกอียู ขณะที่ ฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 10 ของตลาดส่งออกอียู ขณะที่เวียดนามยังเพิ่มอีกสองเท่า

อานิสงส์ “ASF”

สถานการณ์โรค ASF ในจีน ทำให้ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 2 แต่โปแลนด์เป็นประเทศกลุ่มอียูแห่งเดียวที่ได้ประโยชน์ โดยสามารถส่งออกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561เมื่อครบปีแล้วยอดการส่งออกสัตว์ปีกของอียูคาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ 3 การนำเข้ายังเติบโตอย่างแข็งแกร่งช่วงสี่เดือนแรกของปีเป็นร้อยละ 14 จากการนำเข้าของพันธมิตรหลักของอียูสองราย ได้แก่ ไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และบราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 การนำเข้าจากบราซิลยังคงต่ำกว่าปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวดด้านสุขอนามัย อย่างไรก็ตามยอดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งของบราซิลกำลังเพิ่มขึ้น บางครั้งก็เป็นสินค้านอกโควตา เนื่องจากราคาเนื้ออกของอียูที่สูงขึ้น

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ยูเครนทำสถิติใหม่ในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยปราศจากกำแพงภาษี ถึงปลายปีนี้คาดว่าอียูนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผลักดันโดยราคาสินค้าที่สูงขึ้นในสหภาพยุโรป

ขอบคุณ : ผศ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์วิจัย และความปลอดภัยอาหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

เอกสารอ้างอิง

McDougal T. 2019. EU poultry production set to rise further. [Internet]. [Cited 2019 Aug 7]. Available from:https://www.poultryworld.net/Home/General/2019/8/EU-poultry-production-set-to-rise-further-458685E/

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com