ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry) สุกร (Pig)

อึ้ง! พบอีกเพียบ ห้องเย็นซุกเนื้อหมู-ไก่เถื่อน ล็อตใหญ่กว่า 100 ตัน – ปศุศาสตร์ นิวส์

อึ้ง! พบอีกเพียบ ห้องเย็นซุกเนื้อหมู-ไก่เถื่อน ล็อตใหญ่กว่า 100 ตัน ยังหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและไก่ของไทย เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคสัตว์

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน คุมเข้มตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องการการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามนโยบาย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กองสารสัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้ากรมศุลกากร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบห้องเย็น บริษัท นาสาครห้องเย็น จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบกิจการลักษณะรับฝากและผลิตจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ จากการตรวจสอบพบซากสัตว์ (สุกร,ขาไก่) นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย

1.สามชั้น จากประเทศอิตาลีและเยอรมัน จำนวน 70 ตัน
2.ซี่โครง จากประเทศบราซิล จำนวน 40 ตัน
3.ขาไก่ จากประเทศบราซิล จำนวน 25 ตัน
4.ขาไก่ จากประเทศตุรกี จำนวน 25 ตัน

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 31 วรรค 1 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร ราชอาณาจักรมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และมาตรา 22 เมื่อได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 20 หรือประกาศกําหนด เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยนำตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อหาเชื้อโรคตามพรบ. โรคระบาดสัตว์และสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อไป

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ยังคงคุมเข้มตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างจริงจัง หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dld.go.th

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com