กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

อุดมเดชฟาร์ม หนุน “ขายหมูตามโครงสร้างต้นทุน”

ซ้อแดง “อุดมเดชฟาร์ม” ฝากความหวัง Pig Board 12 กันยายนนี้ประเด็น “ขายสุกรตามโครงสร้างต้นทุน” ไม่อยากให้การเลี้ยงสุกรต้องล้มลุกคลุกคลานอีกต่อไป

นางสุวดี ธีระสัตยกุล เหรัญญิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แห่งอุดมเดชฟาร์ม ฟาร์มสุกรขนาดกลางที่มีอายุยาวนานในจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวถึง ปัญหาของผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบสภาวะขาดทุนกว่า 8 เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาใดก็แล้วแต่ ปัญหาการขาดทุนยาวนานในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรใดๆ ทั้งสิ้น

รู้สึกยินดีมากที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ต้องไม่ขายผลผลิตในราคาต่ำกว่าต้นทุน เพราะปัจจุบันการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรของไทย เริ่มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มภาคบังคับแล้ว โครงสร้างการประกอบอาชีพต้องเปลี่ยนไป การขายไม่ต่ำกว่าโครงสร้างต้นทุนจะต้องเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ตลอดไปในยามที่ราคาตกต่ำ ไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบเดิมแล้วไม่แก้ไขอะไร ปล่อยให้เกษตรกรขายแบบขาดทุนทั้งปีทั้งชาติอีกไม่ได้ ทั้งที่หน่วยงานของรัฐมีอำนาจตามกฎหมายสามารถแก้ไขได้ทันทีอยู่แล้ว

ในยามที่ขาดทุนอย่างยาวนานภาครัฐน่าจะรู้ดีว่ามันจะเกิดผลอะไรตามมาตั้งแต่การจำกัดวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ปัญหาคุณภาพสินเชื่อในกลุ่มของผู้เลี้ยงสุกรก็จะด้อยลง สร้างปัญหาให้กับสถาบันการเงิน

คุณสุวดีเห็นด้วยกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่จะผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขายไม่ให้มีการขาดทุนโดยดูโครงสร้างต้นทุนเป็นหลัก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม Pig Board ในวันที่ 12 กันยายนนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคณะกรรมการในการประชุมที่อยู่ใน Pig Board จะสนับสนุนมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรไทยยังคงอยู่ได้ในสังคม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com