ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

อุบลฯ มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 5 อำเภอ ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โรคลัมปี สกิน” – ปศุศาสตร์ นิวส์

อุบลฯ มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ “ลัมปี สกิน” บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 อำเภอ

ที่หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรค “ลัมปี สกิน” รอบที่ 1 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอดอนมดแดง อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอวารินชำราบ รวมเกษตรกร จำนวน 1,125 ราย สัตว์ จำนวน 1,199 ตัว

สำหรับอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค-กระบือ เสียชีวิตจากโรค “ลัมปี สกิน” เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com