กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

ฮ่องกงกำจัดหมู 6,000 ตัว หลังพบเชื้อ ASF ระบาดเป็นครั้งแรก

โซเฟีย ชาน รัฐมนตรีอาหารและสาธารณสุขฮ่องกง แถลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ทางการเตรียมกำจัดสุกร 6,000 ตัว ในโรงเชือด Sheung Shui ใกล้กับพรมแดนจีน หลังพบสุกรตัวหนึ่งติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งแรกที่ตรวจพบ โดยมาตรการดังกล่าวทำเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสุกรทุกตัวในโรงเชือดจะต้องถูกกำจัดและทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในบริเวณที่ปนเปื้อนอย่างเข้มงวด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้นถูกนำเข้ามาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในมณฑลกว่างตงของจีน เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามมณฑลต่างๆ ของจีนในวงกว้าง ทำให้ทางการฮ่องกงสั่งห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์จากฟาร์มจีนที่พบการติดเชื้อ โดยยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ฮ่องกงให้ความสำคัญ เนื่องจากใช้เนื้อสุกรในการประกอบอาหารจำนวนมาก และฟาร์มสุกรในท้องถิ่นไม่สามารถผลิตสุกรได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยที่มีสุกรที่เลี้ยงจากฟาร์มท้องถิ่นออกสู่ตลาดได้เพียงวันละ 200 ตัวเท่านั้น ฮ่องกงจึงนำเข้าสุกรจากจีนราว 4 พันตัวต่อวัน หากเกิดปัญหาเรื่องโรคแพร่ระบาด จะส่งผลกับการบริโภคอาหารของผู้คนบนเกาะด้วย

ที่มา : THE STANDARD

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com