ข่าว (News) สุกร (Pig)

ฮ่องกง กำจัดหมู 5,600 ตัว หลังพบอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

ฮ่องกง สั่งกำจัดสุกร ประมาณ 5,600 ตัว หลังตรวจพบไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

กระทรวงเกษตร ประมง และอนุรักษ์ฮ่องกง หรือ เอเอฟซีดี (AFCD) เปิดเผยว่า ทางการฮ่องกง สั่งกำจัดสุกร ประมาณ 5,600 ตัว หลังตรวจพบ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ เอเอสเอฟ (ASF) ที่ฟาร์มสุกรท้องถิ่น โดยทางการฮ่องกง จะจัดให้มีการทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อในฟาร์ม พร้อมเฝ้าระวังฟาร์มสุกรท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และดำเนินการตรวจเชื้อหากมีความจำเป็น นอกจากนี้ เอเอฟซีดี แจ้งให้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศทราบ และตรวจสอบ พร้อมติดตามแหล่งที่มาของโรคเอเอสเอฟ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ โฆษกเน้นย้ำว่า ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวล เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ ต่ออุปทานเนื้อสุกรโดยรวม หรือการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในท้องถิ่น นอกจากนี้ โรคเอเอสเอฟ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่มีผลกระทบต่อจำนวนสุกร และภาคการเกษตร

แฟ้มภาพ

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพรรษา  เพชรเนียม

ผู้เรียบเรียง : ธนิก ธนกรไพศาล

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com