ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

เตือนภัย! การระบาดของ “โรคลัมปี สกิน” ช่วงหน้าฝน

กรมปศุสัตว์เตือนภัยการระบาดของโรคลัมปี สกิน เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน แนะผู้เลี้ยงโค กระบือ ให้ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีสภาพอากาศที่แปรปรวนลักษณะภูมิอากาศร้อนและความชื้นสูง เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ส่งผลทำให้โค กระบือของเกษตรกรเกิดความเครียด อ่อนแอ มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำลง และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งลักษณะภูมิอากาศดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลง โดยเฉพาะแมลงพาหะนำโรค ได้แก่ ยุง ริ้น แมลงวัน เหลือบ และเห็บ เป็นต้น จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการพบการเกิดโรคลัมปี สกิน ที่นำโรคโดยแมลงพาหะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในลูกสัตว์เกิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรอย่างมากได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin) เกิดจากเชื้อไวรัส พบเฉพาะในโคกระบือเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คน มีพาหะนำโรคติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์ ได้แก่ เห็บ ยุง แมลงวันดูดเลือด อาการที่สำคัญคือ สัตว์ป่วยจะมีตุ่มแข็ง สะเก็ดตามผิวหนัง หรือมีต่อมน้ำเหลืองโตนูน ไข้สูง ซึม เบื่ออาหาร บางครั้งพบก้อนเนื้อในจมูก ปาก และตา ทำให้โคกระบือมีน้ำมูกข้น น้ำลายไหล น้ำตาไหล โดยที่สัตว์ป่วยจะขับเชื้อทางสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำตา น้ำเชื้อ น้ำนม โคกระบือทุกช่วงอายุ ทุกสายพันธุ์มีความไวต่อโรค แต่อาการจะรุนแรงในลูกสัตว์หรือสัตว์ที่อ่อนแอ

การรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน เป็นการรักษาโรคตามอาการ ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ ซึ่งอาจต้องคัดสัตว์ที่ป่วยทิ้งเนื่องจากให้ผลผลิตไม่ดีในระยะยาว แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือเพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าว ซึ่งสามารถทำการฉีดได้ทั้งวัคซีนชนิดเชื้อเป็นและวัคซีนชนิดเชื้อตาย กรณีวัคซีนเชื้อเป็น ให้ฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง โดยให้ฉีดวัคซีนในลูกสัตว์ได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป ส่วนวัคซีนเชื้อตายให้ฉีดปีละ 2 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนในลูกสัตว์ได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือนขึ้นไป ร่วมกับการควบคุมและกำจัดแมลงพาหะ เช่น กางมุ้ง ใช้ยาไล่แมลงราดตัวสัตว์ พ่นยาฆ่าแมลงบริเวณคอกในฟาร์ม เป็นต้น และให้แยกสัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 14 วัน หากพบสัตว์ป่วยที่แสดงอาการ ให้แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงเพื่อลดการแพร่โรคในฝูง

ท้ายนี้ กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในลูกสัตว์ หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถติดต่อขอรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินหรือขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านของท่าน

หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ หรือ ผ่านทาง Application DLD 4.0 หรือโทรศัพท์สายด่วน 063-225-6888 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

แนวทางการรักษา และการใช้ยา “โรคลัมปี สกิน” (แบบละเอียด) | ปศุศาสตร์ นิวส์ – YouTube

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com