ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

เตือนภัย การระบาดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ชนิด SAT 2

ชาววัว เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) สายพันธ์ุ SAT 2 หลังกรมปศุสัตว์ ประกาศแจ้งเตือน หวั่นซ้ำรอย “โรคลัมปี สกิน”

โรคปากและเท้าเปื่อยชนิด SAT2 พบการระบาดของโรคส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา ในปี 2566 มีรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยซนิด SAT2 ในประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศ และล่าสุดพบรายงานการเกิดโรคในประเทศตุรกี ซึ่งพบการระบาดข้ามเข้ามาในทวีปเอเชีย

ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด SAT2 ได้ เช่นเดียวกับเส้นทางการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่ผ่านมา ซึ่งหากพบโรคดังกล่าวแล้ว อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์จะเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดนี้มาก่อน เมื่อพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือสงสัยตามนิยามโรค

“สัตว์กีบคู่มีน้ำลายไหลยืด หรือมีตุ่มใส หรือแผลหลุมที่ปาก/ลิ้น/กีบ/จมูก/เต้านม หรือขาเจ็บ/ กีบเจ็บ อาจมีอาการร่วมกับการเป็นไข้หรือน้ำนมลดหรือเคี้ยวเอื้องลดลง”
1. รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือติดต่อ Call center: 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
2. แยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ร่วมฝูง
3. ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากฟาร์ม
1. เข้มงวดการเฝ้าระวังโรค และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
2. เข้มงวดระบบการป้องกันโรค
3. เก็บตัวอย่างรอยโรคจากสัตว์ที่ป่วยส่งตรวจวินิจฉัยที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com