กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

เตือน! อย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนลัมปี สกิน เถื่อน เสี่ยงระบาดรุนแรง

“โรคลัมปี สกิน” Lumpy Skin Disease (LSD) เป็นที่พูดถึงมากในกลุ่มคนเลี้ยงโค-กระบือ เนื่องจากยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นช่องทางของกลุ่มมิจฉาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นอยากให้เกษตรกรฉุกคิดกันสักนิด เช็คข้อมูลกันหน่อย อย่าหลงเชื่อวัคซีนตามโฆษณา ก่อนเชื้อโรคจะกลายพันธุ์

มาดูกันว่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับวัคซีนเป็นอย่างไรบ้าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดให้วัคซีนสำหรับมนุษย์และวัคซีนสำหรับสัตว์ ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจำหน่าย หรือส่งมอบให้ผู้ใช้

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กำหนดให้ผู้ผลิตและนำเข้าวัคซีนสำหรับมนุษย์และสัตว์ ต้องมีใบอนุญาตและนำวัคซีนมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยทุกครั้งที่มีการผลิต หรือนำเข้าวัคซีน ที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียน และได้รับเลขทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนนำออกจำหน่าย หรือส่งมอบให้ผู้ใช้ด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อนสูง หากมีข้อบกพร่องจะส่งผลต่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่นำมาใช้

วัคซีนลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์

ฉะนั้น “วัคซีนลัมปี สกิน” ที่มีข่าวนำเข้าเพื่อใช้ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การเผยแพร่ภาพวัคซีนดังกล่าว อาจจัดเป็นการโฆษณายาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขณะนี้กรมปศุสัตว์ ได้จัดหาวัคซีนจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศ จะมาถึงประเทศไทยวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเมื่อได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้ว จะสามารถนำมาใช้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

เลขทะเบียนตำรับยา

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com