ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

เปิดข้อมูล “โคเนื้อ” ในไทย เดือนมกราคมเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ปี 2567 เผยจำนวนโคเนื้อในประเทศไทย เดือนมกราคม ปี 2567 มีโคเนื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้น 80,608 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยง “โคเนื้อ” เพิ่มขึ้นอีก 6,554 ราย

ตัวเลขดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– เดือนตุลาคม 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,574,362 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,407,432 ราย

– เดือนพฤศจิกายน 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,614,031 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,411,705 ราย

– เดือนธันวาคม 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,658,607 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,415,734 ราย

– เดือนมกราคม 2567 มีโคเนื้อจำนวน 9,739,215 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,422,288 ราย

เห็นได้ว่าจากสถิติเพียง 4 เดือน ประเทศไทยมีโคเนื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com