ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

เปิดข้อมูล “โคเนื้อ” ในไทย 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนตัว

กรมปศุสัตว์รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ปี 2566 เผยจำนวนโคเนื้อในประเทศไทย 4 เดือนแรกของปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน มีโคเนื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 416,759 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยง “โคเนื้อ” เพิ่มขึ้นอีก 11,878 ราย

ตัวเลขดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ดูข้อมูลสถิติย้อนหลัง พบว่ามีจำนวนโคเนื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

– เดือนธันวาคม 2565 มีโคเนื้อจำนวน 9,458,759 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,417,986 ราย
– เดือนมกราคม 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,356,393 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,396,527 ราย
– เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,694,620 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,411,346 ราย
– เดือนมีนาคม 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,789,601 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,424,645 ราย
– ล่าสุด เดือนเมษายน 2566 มีโคเนื้อจำนวน 9,875,518 ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,429,86 4 ราย

**จากสถิติเพียง 4 เดือน ประเทศไทยมีโคเนื้อเพิ่มขึ้น 416,759 ตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com