ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์ปีก (Poultry)

เลี้ยง “ไก่ไข่” 2,000 ตัว ต้องใช้ทุนเท่าไหร่? – ปศุศาสตร์ นิวส์

การเลี้ยง “ไก่ไข่” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ใครหลายคนให้ความสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ปศุศาสตร์ นิวส์ จึงยกตัวอย่างการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 2,000 ตัว ว่าจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปพิจารณาถึงจุดคุ้มทุน ซึ่งอาชีพเลี้ยงไก่ไข่นั้นจะต้องมีความรู้และงบประมาณลงทุนในการเริ่มต้นระดับหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่สนใจเลี้ยงแต่ละคนด้วย

เริ่มต้นยังไง?

อันดับแรก สิ่งที่ต้องมีคือ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สำหรับแม่ไก่ไข่ที่มีอายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป แนะนำให้เลี้ยงแบบลักษณะโรงเรือนเปิด เป็นกรงตับ 2 ชั้น พื้นที่การเลี้ยง 450 – 500 ตารางเซนติเมตร/ตัว

ดังนั้นไก่ไข่ 2,000 ตัว จะต้องใช้โรงเรือนขนาด 6.5x 40 = 260 ตร.ม. (ความสูงตั้งแต่ 2.5 ม. ขึ้นไป เพื่อความโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก) หลังคาสามารถกันแดดและฝนได้ อาจทำจากกระเบื้องหรือสังกะสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และอุปกรณ์ที่หาได้สะดวกในท้องถิ่นนั้นๆ ราคาประมาณ 100,000 – 150,000 บาท

ชุดอุปกรณ์กรงเลี้ยงไก่ไข่ + รางน้ำ + รางอาหาร (ราคา 330 บาท/กรง/ชุด) พื้นที่การเลี้ยง 450-500 ตารางเซ็นติเมตร /ตัว กรงตับขนาด 41×45 เซ็นติเมตร สามารถใส่ไก่ไข่ได้ 3 ตัว/กรง

ดังนั้นไก่ไข่ 2,000 ตัว จะต้องใช้กรงตับทั้งหมด 2,000/3 = 667 กรง  ราคา 667×330 = 220,110 บาท

ค่าอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ ถาดสำหรับเก็บไข่ หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ = 8,000-10,000 บาท

ราคาพันธุ์ไก่ไข่ อายุ 17 สัปดาห์ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยตัวละ 155 บาท x 2,000 ตัว = 310,000 บาท

ค่าอาหาร อาหารไก่ไข่ที่ต้องกินเฉลี่ยต่อวันประมาณ 120 กรัม/ตัว/วัน

ดังนั้นในหนึ่งวันจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร 120 กรัม x 2,000 ตัว = 240,000 กรัม หรือ 240 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 13 บาท ดังนั้นในแต่ละวันจะต้องจ่ายเงินค่าอาหาร 240×13 บาท = 3,120 บาท

โดยทั่วไปไก่ไข่ช่วงแรกจะยังให้ผลผลิตน้อย ดังนั้นต้องสำรองค่าอาหาร โดยระยะเวลาที่ค่าไข่สามารถบวกลบค่าอาหารได้ประมาณการที่ 2 เดือนหรือ 6 สัปดาห์ ค่าอาหารที่ต้องสำรองไว้คือ 3,120 x 45 วัน = 140,400 บาท

รวมรายจ่ายที่ต้องลงทุนทั้งหมด

1.ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ 100,000 – 150,000 บาท

2.ค่าอุปกรณ์กรง รางน้ำ รางอาหาร 220,100 บาท

3.ค่าถาดไข่ หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ 10,000 บาท

4.ค่าพันธุ์สัตว์ 310,000 บาท

5.ค่าอาหาร 140,400 บาท

รวมเงินลงทุน 778,500 – 830,500 บาท

รายได้และกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เมื่อเลี้ยงแล้วต้องมีรายได้และมีกำไร ฉะนั้นมาดูกันว่าเมื่อไก่ไข่เริ่มออกไข่ ก็จะทำให้เริ่มมีรายได้จากการขายไข่ไก่ คิดค่าเฉลี่ยที่ 85% ควรมีตลาดรองรับ ดังนั้นคิดจำนวนไข่ที่ได้ต่อวัน = 2,000 x 0.85 = 1,700 ฟอง/ วัน ราคาขายเฉลี่ย 2.60 บาท/ฟอง ดังนั้นคิดรายได้จากการขายไข่ 1,700 x 2.60 บาท = 4,420 บาท/วัน หากหักรายจ่ายค่าอาหารออก 4,420 – 3,120 = 1,300 บาท/วัน (ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ดังนั้นคงเหลือรายได้หลังจากหักค่าอาหารต่อเดือน 39,000 บาท 

ระยะเวลาที่ไก่ไข่ให้ผลผลิต ประมาณ 12-16 เดือน ปกติจะให้ไข่สะสมเฉลี่ยประมาณ 308 ฟอง/ตัว/ปี หลังจากนั้นไก่ไข่จะให้ผลผลิตน้อยลง ซึ่งถ้าหากผลผลิตไม่คุ้มกับค่าอาหาร เกษตรกรก็จะทำการยุติการเลี้ยงไก่รุ่นนั้น โดยขายออกเป็นไก่ปลด และซื้อไก่สาวเข้ามาเริ่มเลี้ยงใหม่

เห็นได้ว่า “การเลี้ยงไก่ไข่” เป็นอาชีพที่น่าสนใจ แต่ก็ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยง ทั้งในเรื่องของสายพันธุ์ และการบริหารจัดการฟาร์ม เพื่อผลผลิต (ไข่ไก่) ที่ดี มีคุณภาพ “ทำอะไรที่เกินตัว มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ควรเริ่มทำจากเล็กๆ ศึกษาและเรียนรู้ แล้วค่อยขยายเท่าที่ทำไหว”

ขอขอบคุณ : CPF Feed / คุณสมศักดิ์ แก้วสะอาด ผู้ชำนาญการไก่ไข่

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com