ข่าว (News) สุกร (Pig)

เห็นชอบส่งออกหมูขุนมีชีวิต ปรับซัพพลาย หลังย่อตัวอย่างหนักจาก “หมูกล่อง”

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เห็นชอบใช้อำนาจตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ ผ่อนปรนให้หมูส่งออกได้ หลังจากกังวลซัพพลายในประเทศไม่เพียงพอบริโภค

(1 กุมภาพันธ์ 2566) นายพิพัฒน์ เนื้อนิ่ม อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยื่นหนังสือขอผ่อนผันให้มีการส่งออกสุกรขุนไปประเทศรอบบ้าน เพื่อปรับซัพพลายของสุกร ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีสัญญาณชัดเจนว่าปริมาณเนื้อหมูลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายยังไม่ลดลง และอาจกดดันราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มได้ตลอดเวลา และในวันที่ (1 ก.พ. 66) ได้ยื่นขอท่านอธิบดีพิจารณาอีกครั้ง โดยเจาะจงไปในเรื่อง การขออนุญาตส่งออกสุกรขุนมีชีวิตไปประเทศรอบบ้านอีกครั้ง เนื่องจากราคาสุกรขุนในแต่ละภูมิภาคย่อตัวอย่างหนัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากชิ้นส่วนเนื้อหมูการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย หรือ หมูกล่อง ยังคงเป็นปัจจัยลบ ส่งผลให้ความต้องการสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มลดลง ตลาดจึงอยู่ในมือพ่อค้ากดดันราคา ในขณะที่ผู้เลี้ยงไม่มีเครื่องบริหารจัดการผลผลิต ถึงแม้ว่าภาครัฐได้ดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโฆษกรัฐบาลแถลงข่าว นายกรัฐมนตรีได้ลงมากำชับด้วยตัวเอง

คุณนิพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันผลผลิตสุกรส่วนหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่า 140 กิโลกรัม เป็นจำนวนมาก ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีความต้องการสุกรตัวใหญ่ดังกล่าว จึงจะผลักดันส่งออกเน้นกลุ่มนี้ก่อน อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการด้านราคาจะทำให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่กลับเข้ามาเลี้ยงใหม่ลดความเสี่ยงด้านราคาจำหน่าย เนื่องจากสุกรในฟาร์มที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันเป็นการเข้าขุนจากลูกสุกรพันธุ์ในขณะที่มีราคาสูง และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง หากปล่อยให้ราคาขายผันผวนและมีการย่อตัวอย่างหนักแบบนี้ จะส่งผลต่อการกลับเข้ามาในใหม่ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การส่งออกสามารถดำเนินการได้ทันที โดยให้ประสานตรงไปยังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย (ติดต่อ 081 582 6385) เพื่อตรวจโรคตามเงื่อนไขประกอบด้วย

  • สุ่มตรวจเลือด และสารตกค้าง 5% ของจำนวนสุกร ที่จะส่งออกในแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์
  • แจ้งจำนวนที่ส่งออก
  • ชื่อฟาร์มสุกรที่ส่ง
  • ชื่อผู้ประกอบการส่งออก
  • วันที่ส่ง…. ส่งผ่านด่าน ……

ทั้งนี้สมาคมฯ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินซัพพลาย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างสมดุลปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นระยะๆ

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com