ข่าว (News) วิชาการปศุสัตว์ (Livestock Article)

“แบลคเลค” โรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อสู่คนได้ – ปศุศาสตร์ นิวส์

โรคแบลคเลค (Blackleg) โรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อสู่คนได้ เป็นโรคสัตว์ที่ระบาดรวดเร็วและเฉียบพลัน สามารถติดสู่คนได้ง่าย เกิดจากเชื้อ Clostidium Chovei กลุ่มเดียวกับบาดทะยัก (Clostidium Tetanei)

  • เชื้อจะไม่ได้ทำให้สัตว์ตาย แต่เป็นเพราะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายและเพิ่มจำนวนปริมานมากพอ พิษ (toxin) ที่เชื้อปล่อยออกมาในกระแสเลือดจะทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายล้มเหลว และเสียชีวิตภายใน 48 ชม. หากไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ
  • กรณีเริ่มแสดงอาการป่วยเล็กน้อย แล้วรีบให้ยาปฏิชีวนะ สามารถรักษาได้ง่ายมาก เพราะเชื้อตายง่ายมาก/ไวต่อยาปฏิชีวนะ
  • เหตุที่ลุกลามง่าย เกิดจากวัวล้มตายกะทันหัน เจ้าของรีบขายซากเพื่อลดความสูญเสีย โดยทางปศุสัตว์ไม่ได้รับแจ้ง เมื่อไปชำแหละซากในพื้นที่อื่นก็ทำให้การระบาดขยายตัวออกไป จนเกินกว่าที่จะควบคุมโรคได้

การแก้ไขระยะสั้น

  • ให้ยาปฏิชีวนะตัวที่เริ่มป่วย
  • ควบคุมการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ประกาศ

การแก้ไขระยะยาว

  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเขตประกาศและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ปีละครั้ง ต่อเนื่องกันนาน 5 ปี

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร. 055-513473

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com