ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

แอดมิน “เสียงบ่นจากฟาร์มโคนม-โคเนื้อ” ออกหนังสือขอโทษบริษัทยา ปมโพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสมศักดิ์ เพ็ชรศิริ วท.บ.(สัตวศาสตร์) สพ.บ. ผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก “เสียงบ่นจากฟาร์มโคนม-โคเนื้อ : Murmur On Cattle Farm” โพสต์หนังสือขอโทษบริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ โดยระบุว่า

ข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อความที่จะนำไปเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊กและลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด ที่ได้มีการโพสต์บทความลงในเฟซบุ๊ก ดังภาพที่แสดง รวม 2 ภาพ (ตามท้ายหนังสือนี้)

ตามที่ได้มีภาพ ข้อความ ชื่อทางการค้าและรูปผลิตภัณฑ์ยา CIB Phos ของบริษัทฯ ไปปรากฏในเพจเฟซบุ๊ก “เสียงบ่นจากฟาร์มโคนม-โคเนื้อ : Murmur On Cattle Farm” เรื่อง “การให้ยาเกินขนาด จนทำให้เสียชีวิตในลูกโค” เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2565 และได้มีการแชร์บทความนี้ออกไปในวงกว้าง จนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงของบริษัท ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ยาและผลเสียหายทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเข้าใจผิดในกลุ่มร้านจำหน่ายยาสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ยาตัวดังกล่าว

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ เพ็ชรศิริ วท.บ.(สัตวศาสตร์) สพ.บ. ในฐานะผู้ดูแลเพจเสียงบ่นจากฟาร์มฯ ขอแสดงความเสียใจและน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความตระหนักถึงผลเสียหายที่จะตามมา และไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว บัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้ว นอกจากกล่าวคำขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมายังบริษัทแล้ว ข้าพเจ้าขอโอกาสแก้ไขผลเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการเขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทลงในเพจเฟซบุ๊ก และลงโฆษณาในวารสารปศุสัตว์หรือสื่งสิ่งพิมพ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 2565- ก.พ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอกราบขอบพระคุณที่ให้อภัยต่อความผิดพลาดและไม่ติดใจเอาความมา ณ ที่นี้  ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่ติดตามเพจนี้ของข้าพเจ้า ขอรบกวนช่วยแชร์ข้อความดังกล่าวนี้ของข้าพเจ้า เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด ในการกระทำของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายสมศักดิ์ เพ็ชรศิริ วท.บ.(สัตวศาสตร์) สพ.บ.

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com