ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

แอมโก้กรุ๊ป ยกทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมงาน VIV Asia 2023

แอมโก้กรุ๊ป จัดเต็ม!! ยกทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมงาน VIV Asia 2023 เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เลี้ยงและตลาดสุกร

“บริษัท แอมโก้กรุ๊ป จำกัด” ผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำทางด้านปศุสัตว์ เรียนเชิญลูกค้าและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน VIV Asia 2023 พร้อมเยี่ยมชมการออกบูธ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เลี้ยงและตลาดสุกร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่การผลิต ครอบคลุมด้านการผลิตอาหาร สายพันธุ์ การดูแลสุขภาพและโภชนาการ รวมไปถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ AMCOGROUP ได้นำ “SWINE SERVICE CENTER” มาแสดงในงานนี้ด้วย ซึ่งเกิดจากที่เชื่อว่าการทำปศุสัตว์ยุคใหม่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลากหลายมิติและรอบด้าน ได้แก่

Design ดีไซน์ล่าสุดเพื่อการเลี้ยงในยุคใหม่ Latest design for the new era of farming

Genetic พันธุกรรมเพื่อผลกำไรสูงสุด DANBRED genetics for maximum profit

Healthcare การดูแลสุขภาพเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน Healthcare program for reliable productivity

Nutrition โภชนาการที่เหมาะสมในทุกมิติ Optimum Nutrition and Feeds for every production phase

Management การจัดการฟาร์มเพื่อมุ่งสู่ 36 PSY Farm management protocols for 36 PSY

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ทุกท่านจะได้รับความรู้และประโยชน์ นำกลับไปต่อยอดในธุรกิจฟาร์มสุกรของท่าน พร้อมรับของที่ระลึกและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่บูธ “แอมโก้กรุ๊ป” ฮอลล์ 3 บูธเลขที่ 2775 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 นี้

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com