กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

โฮจิมินห์พบการระบาดของ ASF เป็นจังหวัดที่ 55 จาก 63 จังหวัด

มื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางการของนครโฮจิมินห์ ได้ประกาศการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ขึ้น ซึ่งตรวจพบเป็นครั้งแรกในเขต 9 นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้การระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสุ่มตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่นำมาทดสอบติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งเป็นของนาง Le Thi Ngoc Cam ผู้เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรจำนวน 163 ตัว (แม่สุกร 23 ตัว, สุกรขุน 112 ตัว, และลูกสุกร 28 ตัว) ดังนั้นทางการของนครโฮจิมินห์ได้ประสานงานกับหน่วยงานและคณะกรรมการเขต 9 ให้ทำลายสุกรทั้งหมด

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและปูนขาวในฟาร์ม สถานที่ฝังซากสุกร เพื่อป้องกันเชื้อโรค และไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุกรในรัศมี 3 กิโลเมตร ปัจจุบันเวียดนามพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) นี้ไปแล้ว 55 จังหวัด จาก 63 จังหวัด และได้ทำลายสุกรไปแล้วกว่า 2.3 ล้านตัว มูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาท

ส่วนในไทยเองควรเตรียมตัวรับมือและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ที่ฟาร์ม ขอย้ำว่า​โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สามารถป้องกันและควบคุมโรคนี้ได้​ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน…

อ้างอิง : http://cand.com.vn/doi-song/TP-Ho-Chi-Minh-phat-hien-o-dich-ta-lon-chau-Phi-548779/

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com