ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์ปีก (Poultry)

ไก่ไทยเฮ! UAE เตรียมไฟเขียวมูลค่ากว่า 1,000 ล้าน

ปัจจุบันสินค้าเนื้อสัตว์ปีกฮาลาลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกฮาลาลของประเทศไทยเป็นที่ต้องการจากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไทยมีมาตรฐานการผลิตที่กำกับดูแลโดยกรมปศุสัตว์ให้ถูกตามหลักสุขอนามัยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก อีกทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานฮาลาลที่กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้มากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 Mr. Majdi Abdallah Ibrahim Abualush Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) และ Mr. Ahmed Obaid Saeed Mohammed Alsuwaidi หัวหน้าด่านนำเข้าสินค้าจากหน่วยงาน Ajman Municipality ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเยี่ยมคารวะกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยตนได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานรับคณะ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมด้วย

ซึ่งการมาเยือนไทยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับรองให้สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ โดยมีกำหนดการตรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 ซึ่งจะเป็นการตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ตามอำนาจกำกับดูแลของหน่วย MOCCAE

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า “การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำเป็นที่หน่วยรับรองฮาลาลไทยคือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ต้องได้รับการรับรองจากหน่วย Emirates Authority for Standardization and Metrology ( ESMA) โดยล่าสุดวันที่ 16-19 ธค.62 สกอท. พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมรับคณะตรวจประเมินจากหน่วยงาน The Emirates International Accreditation Centre (EIAC ) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรองฮาลาล ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ESMA เพื่อมาตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองฮาลาลของไทย

ซึ่งผลการมาตรวจครั้งนี้ทำให้ได้รับความชื่นชมในระบบมาตรฐานฮาลาลไทยที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเนื่องจากเป็นการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO อีกทั้งบุคคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม ISO แล้วทั้งสิ้น ความร่วมมือและการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของหน่วยงานระหว่างกรมปศุสัตว์ และสกอท. รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ปศุสัตว์ฮาลาลไทยเจริญก้าวหน้า ดังผลความสำเร็จของการตรวจประเมินจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท”

นายสัตวแพทย์โสภัชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอเชิญชวนร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 กรมปศุสัตว์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ท่านจะได้ความรู้ด้านปศุสัตว์ฮาลาล ทั้งนี้งาน Thailand Halal Assembly 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร”

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com