ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ราคาร่วง สวนทางอาหารสัตว์พุ่ง ทำต้นทุนผลิตสูง – ปศุศาสตร์ นิวส์

ช่วงนี้ไม่มีเรื่องไหนที่คนเลี้ยงไก่ไข่พูดถึงมากไปกว่า “ราคาอาหารสัตว์” ที่ปรับตัวสูงขึ้น ไม่หยุด!! ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักกว่า 70% สวนทางกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่ประกาศจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ณ ปัจจุบัน (28/9/64) อยู่ที่ 2.80 บาทต่อฟอง ราคาลงจากเดิม 20 สตางค์ หรือ 6 บาทต่อแผง (เดิม 3.00 บาทต่อฟอง)

ทั้งนี้หากดูราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มย้อนหลังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปี 64 นั้น ราคาไข่ไก่คละต่ำสุด อยู่ที่ 2.30 บาท/ฟอง ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.50 บาท/ฟอง ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.70 บาท/ฟอง และปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.90 บาท/ฟอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สุดท้ายปรับขึ้นอีก 10 สตางค์ เป็น 3.00 บาท/ฟอง วันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ล่าสุด 28 กันยายน 2564 ทางสมาคมฯ ประกาศราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ลง 20 สตางค์ เป็น 2.80 บาท/ฟอง

จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาราคาประกาศตั้งแต่ต้นปี 2564 จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ตั้งแต่ 2.30 – 3.00 บาท/ฟอง ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ คาดการณ์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 2.75 บาท เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ฐานต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่คาดการณ์ไว้เสียเป็นส่วนใหญ่

เมื่อย้อนหลังดูข้อมูลราคาอาหารสัตว์ (ไก่ไข่) ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงที่ต้องแบกภาระเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไม่รวมค่าการจัดการในด้านอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงอีก ทั้งค่าไฟฟ้า และการขนส่ง

ข้อมูล : กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย

ราคาอาหารสัตว์ (ไก่ไข่) ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปี 64 ทั้งหมด 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 48 บาท/กระสอบ หรือกิโลกรัมละ 1.60 บาท หากต้นทุนการผลิตของผู้เลี้ยงไก่ไข่ขยับสูงขึ้นอีก เกษตรกรอาจทนแบกรับภาระไม่ไหว บางรายจำต้องเลิกเลี้ยงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วอนผู้ที่เกี่ยวข้องดูแล

ขอบคุณ : กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com