ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

”ไข่เป็ด” หน้าฟาร์ม ปรับราคาลง มีผลวันนี้

สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ แจ้งสมาชิกสมาคม “ราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มเกษตรกร” ประกาศปรับราคาไข่เป็ดลง 20 สตางค์ เป็นราคา 4.60 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com