ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

“ไข่เป็ด” หน้าฟาร์ม ปรับลง 20 สตางค์/ฟอง หรือแผงละ 6 บาท

สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ประกาศแจ้งสมาชิกสมาคมฯ ปรับ “ราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มเกษตรกร” ลง 20 สตางค์ เป็นราคา 4.40 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มเกษตรกร

ถอยอีก! วันนี้ “ไข่ไก่หน้าฟาร์ม” ปรับราคาลงอีก

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com