ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

”ไข่เป็ด” หน้าฟาร์ม ปรับราคาขึ้นอีก วันนี้ – ปศุศาสตร์ นิวส์

สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ แจ้ง “ราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มเกษตรกร” ประกาศปรับราคาไข่เป็ดขึ้น 10 สตางค์ เป็นราคา 4.70 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดยก่อนหน้านั้น สมาคมฯ ได้แจ้งปรับราคาขึ้น 10 สตางค์ เป็นราคา 4.60 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นการปรับตามภาวะกลไกตลาด และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com