ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ไก่ขยับราคาหน้าฟาร์มอีก 6 บาทต่อแผง มีผล 12 พฤษภาคมนี้

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ ได้ออกหนังสือประกาศราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรขึ้นฟองละ 0.20 บาท (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) จากเดิม 2.70 บาท/ฟอง เป็น 2.90 บาท/ฟอง หรือเพิ่มขึ้นอีก 6 บาท/แผง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากดูราคาไข่ไก่คละย้อนหลังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปี 64 นี้ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มต่ำสุด อยู่ที่ 2.30 บาท/ฟอง ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางสมาคมฯ ได้ออกประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.50 บาท/ฟอง หรืออีก 6 บาท/แผง ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.70 บาท/ฟอง หรืออีก 6 บาท/แผง ล่าสุดราคาไข่ไก่คละปรับขึ้นอีก 20 สตางค์ เป็น 2.90 บาท/แผง หรืออีก 6 บาท/แผง ซึ่งจะมีผลในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม “ไข่ไก่” เป็นสินค้าควบคุม มีเพดานราคากำหนด แต่หากมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาจทำให้เดือดร้อนทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคได้ กลายเป็นปัญหา “กลิ้งไปกลิ้งมา เหมือนไข่”

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์ม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com