ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น 20 สตางค์/ฟอง หรือ 6 บาทต่อแผง

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น 20 สตางค์/ฟอง หรือ 6 บาทต่อแผง

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย จำกัด และสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร 3.40 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป) ปรับราคาขึ้นแผงละ 6 บาท (20 สตางค์/ฟอง) จากเดิมราคาอยู่ที่ 3.20 บาท/ฟอง

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com