ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก 6 บาทต่อแผง มีผล 15 พ.ค.นี้

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น อีก 20 สตางค์/ฟอง หรือ 6 บาทต่อแผง

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร 3.80 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป) ปรับราคาขึ้นอีกแผงละ 6 บาท (20 สตางค์/ฟอง) จากเดิมราคาอยู่ที่ 3.60 บาท/ฟอง ซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com