ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ไก่ล้น 3 ล้านฟองต่อวัน เอ้กบอร์ดเห็นชอบ 4 แนวทางแก้ปัญหา

เอ้กบอร์ดเร่งแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เห็นชอบ 4 แนวทางปฏิบัติ โดยจะผลักดันการส่งออก ปลดไก่ไข่ยืนกรง จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้า และงดการนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) เข้าฟัก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2563 และมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจึงมีการซื้อเก็บกักตุนไข่ไก่สำหรับบริโภคจนเกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันปริมาณการผลิตไข่ไก่มีจำนวน 41 ล้านฟองต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 63)

แต่คาดการณ์ปริมาณการบริโภคภายในประเทศปรับตัวลดลงอยู่ที่ 38 ล้านฟองต่อวัน จากภาวะปกติที่ 39 ล้านฟองต่อวัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ห้างร้านหยุดกิจการ และนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับในเดือนพฤษภาคมตลาดต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากการระงับการส่งออกไข่ไก่ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการประมาณวันละ 3 ล้านฟองต่อวัน สะสมในระบบจนเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด ทำให้ปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.40 บาทต่อฟอง (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 22 พ.ค. 63) ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.68 บาทต่อฟอง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ตกต่ำเร่งด่วน ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ

1) การผลักดันการส่งออกไข่ไก่ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนการส่งออกไข่ไก่จำนวน 100 ล้านฟอง และผู้ประกอบการอีก 100 ล้านฟอง

2) ปลดไก่ไข่ยืนกรง 3 ล้านตัว มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่ในเบื้องต้น

3) จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ 

4) งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) เข้าฟัก 5 – 10 สัปดาห์ เพื่อลดต้นทางของไข่ โดยกรมปศุสัตว์จะศึกษาผลกระทบรอบด้าน และจะพิจารณาขอความร่วมมือผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ต่อไป

สำหรับโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง บริจาคไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการมอบไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยส่งมอบไข่ไก่เป็นอาหาร 30,000 ฟอง มูลค่า 75,000 บาท ให้กับ 6 โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.ราชวิถี จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รามาธิบดี พระมงกุฎเกล้า และศิริราช

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบไข่ไก่เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่กำลังตกงานและเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยโควิด-19 โดยส่งมอบไข่ไก่เป็นอาหาร 31,900 ฟอง มูลค่า 85,880 บาท ให้ประชาชน 8 ชุมชน 1,065 ครัวเรือน และมอบสมทบให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ 10,000 บาทด้วย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com