ข่าว (News) วิชาการปศุสัตว์ (Livestock Article)

ไข่ไก่อุดมด้วยวิตามินดี ง่ายๆ แค่ติดไฟ UV – ปศุศาสตร์ นิวส์การให้สัตว์ปีกได้รับแสงยูวี หรืออัลตราไวโอเล็ตช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินดีในไข่ไก่ และเป็นสารอาหารช่วยผู้ป่วยกระดูกเปราะได้

นักวิชาการอาหารสัตว์ และนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยมาร์ติน ลูเธอร์ แห่งเยอรมัน ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ปีก งานวิจัยนี้สามารถนำมาใช้ได้จริงในผู้ป่วยจากภาวะขาดวิตามินดี กระดูกเปราะ และความเสี่ยงต่อโรคระบบหายใจ ในช่วงฤดูร้อนเราสามารถได้รับวิตามินดีได้ราวร้อยละ 90 ของความต้องการต่อวันจากแสงแดง ที่เหลือก็ต้องคอยอาหารที่บริโภคเข้าไป โดยเฉพาะไข่ไก่ หรือน้ำมันจากปลา อย่างไรก็ตามในเมืองหนาวไม่ค่อยมีแสงแดด และวิถีชีวิตเป็นอุปสรรคต่อผู้คนได้รับวิตามินดีตามธรรมชาติอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นักวิจัยจึงพยายามมองหาโอกาสเพิ่มปริมาณวิตามินเข้าไปในอาหารแทน

นักวิชาการอาหารสัตว์จากเยอรมัน ดร.จูเลีย คุน นำเสนอแนวความคิดใหม่โดยกระตุ้นให้ไก่สร้างวิตามินดีตามธรรมชาติ โดยใช้หลอดยูวีในโรงเรือนเลี้ยงไก่ สามารถช่วยเพิ่มวิตามินดีในไข่ไก่ได้ ในตอนแรกของการวิจัย นักวิจัยสามารถพิสูจน์ความสำเร็จเบื้องต้นได้โดยการฉายแสงยูวีโดยตรงให้กับขาไก่ แต่การทดลองครั้งนั้นเป็นสภาวะอุดมคติ ทดลองให้ไก่ได้เพียงครั้งละตัวต่อหลอดยูวีหนึ่งหลอด ผลการวิจัยใหม่ครั้งนี้มีเป้าหมายทดลองความเป็นไปได้ในการใช้วีธีนี้ในโรงเรือนเลี้ยงไก่เปรียบเทียบไก่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ แม่ไก่ไข่ ลอห์แมนน์ เล็กฮอร์น และลอห์แมนน์ บราวน์ ให้แสงยูวีเป็นช่วงเวลาต่างๆกันนักวิจัยสามารถวิเคราะห์ปริมาณวิตามินดีจากไข่ไก่ที่ออกมาใหม่ๆ และศึกษาผลของการเพิ่มแสงต่อตัวไก่อีกด้วย ศาสตราจารย์ Eberhard von Borell ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่า มนุษย์ไม่สามารถเห็นแสงยูวีได้ แต่ไก่มองเห็น ดังนั้นการให้แสงจึงมีความสำคัญต่อไก่มาก เนื่องจาก แสงมีอิทธิพลต่อทั้งพฤติกรรม และการวางไข่ คณะนักวิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมของสัตว์โดยบันทึกภาพวีดีทัศน์ และตรวจสอบสภาพขน เป็นสิ่งบ่งชี้ถึง การบาดเจ็บจากพฤติกรรม และความก้าวร้าว

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภายหลังสามสัปดาห์ของการให้แสงยูวีเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน ปริมาณวิตามินดีในไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 3.7 เท่าในไข่ไก่พันธุ์ ลอห์แมนน์ เล็กฮอร์น และ 4.2 เท่าในไข่ไก่พันธุ์ลอห์แมนน์ บราวน์ แต่ไม่เพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์ถัดๆ มา การให้แสดงยูวีเพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ ต่อแม่ไก่ แม่ไก่ไม่ได้พยายามหลบหลีกพื้นที่รอบดวงไฟ หรือแสดงอาการที่ผิดไปจากปรกติ

ผลการทดลองครั้งนี้ นักวิจัยสรุปได้ว่า วิธีการนี้สามารถปฏิบัติได้ไม่ยาก นับเป็นการก้าวรุกไปข้างหน้าต่อการป้อนทางเลือกใหม่ไข่อุดมไปด้วยวิตามินดีให้กับผู้บริโภค ผลการวิจัยนี้มีชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษว่า “Feasibility of artificial light regimes to increases the vitamin D content in indoor-laid eggs” เผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นนำด้านสัตว์ปีก Poultry Science

ขอบคุณผศ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ วิจัย และความปลอดภัยอาหาร
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

เอกสารอ้างอิงKühn et al. 2019. Feasibility of artificial light regimes to increase the vitamin D content in indoor-laid eggs. Poultry Science. pez234,https://doi.org/10.3382/ps/pez234

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com