ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์ปีก (Poultry)

ไข่ไก่ขึ้น-ลง ตามกลไก ผู้ค้าไข่วอนผู้เกี่ยวข้องแก้ให้ถูกจุด

นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย แจงสมาชิกราคาไข่ไก่ปรับขึ้น-ลงตามดีมานด์ซัพพลาย แนะผู้ค้าปรับตัวให้ทันสถานการณ์ วอนผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหา “ไข่ไก่” ให้ถูกจุด ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยอยู่ได้ ผู้ค้าอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 64 สุธาศิน อมฤก (บังจู) นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย และประธานกลุ่มผู้ค้าไข่ไทย ได้โพสต์ข้อความแจ้งกลุ่มเฟซบุ๊กสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย โดยระบุว่า หลายวันมานี้ ผมได้อ่านทุกโพสต์ ทุกคอมเมนต์ ในกลุ่มสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย ช่วงนี้คงหนีไม่พ้น ราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆ คนอาจค้าขาย และทำงานได้ยากขึ้น ขอให้ทุกๆ ท่านใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ได้นำปัญหาต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการค้าขายและการทำงานต่อไปในอนาคต การปรับราคาไข่ไก่นี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า และความต้องการของตลาด เป็นตัวกำหนด เมื่อสินค้าน้อยความต้องการมากราคาก็ต้องปรับตัวสูงขึ้น

เมื่อสินค้าในตลาดมากจนเกินความต้องการของตลาดก็ต้องปรับราคาลง ถือเป็นเรื่องปกติ “ขอให้ทุกๆ ท่านใจเย็นๆ”

ในส่วนของไข่ไก่ เป็น “สินค้าควบคุม” ของกระทรวงพาณิชย์ ราคาไม่น่าจะสูงไปกว่านี้แล้ว เพราะราคาที่แนะนำล่าสุด ก็ชนเพดานสูงสุดแล้ว

ในช่วงที่ราคาไข่ “ตกต่ำ” ก็อยากจะให้หาการแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่ใช่แก้ปัญหาไปวันๆ หรือหวังน้ำบ่อหน้า การแก้ไขแบบที่ผ่านมามันไม่ยั่งยืน

“เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย” ยังต้องอยู่คู่กับเมืองไทย “ผู้ค้าไข่” ยังต้องเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคก็ได้บริโภคไข่ไก่ในราคาที่สมควรจะเป็น และอย่าลืมสภาพบ้านเมืองเราในตอนนี้ที่มี “โรคระบาด” หลายๆ คนสภาพคล่องไม่ดีเหมือนที่ผ่านๆ มา

ที่พูดกันว่าราคาอาหารไก่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ไข่ราคาขึ้น อาหารขึ้น” ผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ผมเข้าใจว่า “ผู้ใหญ่ทางผู้เลี้ยง” และ “ทางราชการ” คงไม่นิ่งนอนใจ คงจะหาทางแก้ไข เพื่อให้ต้นทุนการเลี้ยงไม่สูงจนเกินไป

ในวงการ “ไข่ไก่” เปรียบเสมือนห้องมืดที่มองเข้าไปแล้ว ไม่สามารถมองสิ่งที่อยู่ในห้องเห็น หลายๆ ปัญหา หลายๆ เรื่องก็ต้องค้นหา “คำตอบ” กันเอาเอง

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com