กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

ไทยหวั่น!!! หลัง “ASF” ระบาดหนักเข้ายูนนาน – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผวา!!! โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระบาดถึงจีนตอนใต้ เข้ายูนนาน ไทยเฝ้าระวังเข้มงวดร่วมมือทุกฝ่ายแจ้งการพบโรคทันที

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า มีรายงานจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.-23 ต.ค.61 มีรายงานเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนสะสม จำนวน 46 ครั้ง ใน 30 เมือง 11 มณฑล และ 1 เขตปกครองพิเศษ และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 มีรายงานการเกิดโรคที่มณฑลยูนนาน ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยมีความเสี่ยงของโรคเพิ่มขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้เข้มงวดป้องกันโรคเข้าประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรซึ่งมีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โดยโรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค และไม่สามารถรักษาได้ ที่ผ่านมามีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรโดยนักท่องเที่ยวในหลายครั้ง เช่น ไส้กรอก เนื้อสุกร ขาหมูรมควัน ส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มีแผนเพิ่มเติมด้วยการสุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส สำหรับช่องชายแดนได้เพิ่มจุดทำลายเชื้อโรคเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ได้ร่วมกับทุกฝ่ายเตรียมมาตรการแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติของฟาร์มในการป้องกันโรค ขณะนี้ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์และเครือข่ายห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ พร้อมให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อรัฐจะดูแลได้ทั่วถึง ขอให้เกษตรกรให้สังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการป่วย เช่น มีไข้สูง เบื่ออาหาร ท้องเสีย ผิวหนังเป็นปื้นแดง และมีจำนวนสุกรตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีหรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อจะได้เข้าตรวจสอบโดยทันที กรณีที่เกิดโรค ไม่ว่า จะเป็นโรคใดๆ ก็ตามจะสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com