กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

ไทยเตรียมแบนผลิตภัณฑ์หมูจากพม่า หลังพบการระบาดโรค ASF

กรมปศุสัตว์ได้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (15/8/62) ว่าจะห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรทั้งหมดจากประเทศเมียนมาร์ (พม่า) เป็นเวลา 90 วัน หลังจากมีการรายงานพบการระบาดครั้งแรกของโรค ASF ในสุกร อย่างเป็นทางการที่เมืองลา (Mong la, Meng la) จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของประเทศเมียนมาร์และเขตสิบสองปันนา ประเทศจีน ที่สำคัญมีถนนหลักผ่านทางจังหวัดท่าขี้เหล็ก เข้าสู่ประเทศไทยทางด่านชายแดนถาวรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การห้ามหรือการชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกร หรือซากสุกร จากประเทศพม่า จะเริ่มบังคับใช้ในสัปดาห์หน้า และจะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สุกร สุกรเป็น หมูป่า ซากสุกร และซากหมูป่าด้วย ซึ่งการประกาศที่ออกมาจะคล้ายคลึงกับการประกาศห้ามนำเข้าสุกรจากประเทศลาว เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562) มีสาเหตุสำคัญคือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ

ทั้งนี้โรค ASF ในสุกร ประเทศไทยยังไม่มีการรายงานการระบาดของโรคดังกล่าว และโรคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนื้อสุกรได้อย่างปลอดภัย 100%

สำหรับในไทยเองอยากให้ทุกคนช่วยกันตระหนักถึงระบบ Biosecurity ในฟาร์มให้มากขึ้น และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่ออยู่รอดในธุรกิจนี้ ถอดบทเรียนจากประเทศจีนและเวียดนาม แล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านวิกฤตนี้ไปได้

อ้างอิง : https://www.reuters.com/article/us-thailand-swinefever-myanmar/thailand-to-ban-pig-imports-from-myanmar-over-african-swine-fever-idUSKCN1V50S3?il=0

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com