ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 9 กันยายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ความพยายามแก้ไขปัญหาราคาสุกรขุนยังคงมีต่อเนื่องเพื่อผู้เลี้ยงทุกระดับให้ก้าวข้ามต้นทุนอย่างมีเสถียรภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สภาวะการค้าสุกรขุนอยู่ในลักษณะที่มีฐานราคามั่นคงต่อเนื่อง โดยตลาดมอง 2 มุมเรื่องการระบาดของ African Swine Fever ทั้งด้านโอกาสกับตลาดจีนที่เพิ่มขึ้น และเกรงการจะเข้าสู่ประเทศไทย โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติร่วมกับกรมปศุสัตว์จะมีการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อผลความปลอดภัยสูงสุดในวันที่ 18 กันยายน 2561 นี้

ภาคตะวันตก 65 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 104 บาท จำหน่ายปลีก 128-132 บาท)
ภาคตะวันออก 69 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท)
ภาคอีสาน 68 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 108 บาท จำหน่ายปลีก 134-138 บาท)
ภาคเหนือ 69 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท)
ภาคใต้ 67-68 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 107-108 บาท จำหน่ายปลีก 132-138 บาท)

ลูกสุกรจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 : 1800 บวก/ลบ 65

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored : ติดต่อ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com