ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ซีพีเอฟ จับมือ World Wide Sires และทรูดิจิตัลฯ พัฒนาเลี้ยงโค

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ได้แถลงข่าวร่วมกับ World Wide Sires บริษัทชั้นนำด้านน้ำเชื้อโคของโลก เพื่อบันทึกความร่วมมือในการนำน้ำเชื้อโคนม โคเนื้อ ที่มีความโดดเด่นด้านพันธุกรรมของโลก มาสู่เกษตรกรไทย มุ่งหวังนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมของโลกมาปรับใช้กับการเลี้ยงโคแบบก้าวกระโดดในประเทศไทย เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ชาวโคนม โคเนื้อ อย่างยั่งยืน พร้อมกันนั้น ยังได้เปิดตัวเทคโนโลยีจับสัดดิจิตัล การติดตามพฤติกรรม เพื่อบ่งชี้ข้อมูลสุขภาพโค จากทรูดิจิตัล กรุ๊ป และ Allflex ที่มีผลงานความสำเร็จระดับโลก ในราคาที่เกษตรกรไทยสามารถเอื้อมถึง

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์มากกว่า 66 ปี การได้จับมือกับเบอร์ 1 ของโลกด้านน้ำเชื้อโค อย่าง World Wide Sires หรือ WWS และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่างทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ได้นำเทคโนโลยีการจับสัดดิจิตัล ของ Allflex ผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรดิจิตัล โซลูชั่นของโลก จะทำให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เพราะปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำเลี้ยงสัตว์นั้น นอกจากอาหารดี สายพันธุ์ต้องดี การจัดการต้องดี ต้องสามารถนำเทคโนลยีมาแบ่งเบาภาระ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพราะปัจจุบันเกษตรกรฟาร์มโคนมต้องใช้เวลาในการบริการจัดการฟาร์มค่อนข้างมาก การนำนวัตกรรมชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื้อคุณภาพจาก WWS และเทคโนโลยีจับสัดจากทรูดิจิตัลกรุ๊ป มาช่วยแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด สามารถคำนวณช่วงเวลาการผสมติด หรือแม้แต่การติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค ด้วยการวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค จะทำให้เกษตรกรโคนมคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างก้าวกระโดด มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น โดยการให้บริการในรูปแบบสมาชิก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพี และเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคซีพีต่อไป” นายพูนศักดิ์กล่าว

อาหารโคซีพีเอฟ จับมือทรู ดิจิตัล กรุ๊ป นำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก Allflex ประเมินภาวะการเป็นสัด คำนวณช่วงเวลาการผสม และเฝ้าระวังสุขภาพในโคนม รุกตลาดปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยี IOT พร้อมต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ไทย

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ได้แถลงข่าวร่วมกับทรูดิจิตัลกรุ๊ป และบริษัท Allflex บริษัทชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคนม หวังนำเทคโนโลยี IOT มาต่อยอดขยายผลในวงการปศุสัตว์ไทย ผ่านเครือข่ายเกษตรกรของอาหารสัตว์ซีพีเอฟ ในรูปแบบราคาที่เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า

“ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน มีแผนขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “Tech Village” โดยมุ่งเน้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture), การค้าปลีก (Retail) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain), อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing), อสังหาริมทรัพย์ (Property), การสาธารณสุข (Healthcare), และกลุ่มผู้บริโภค (Consumer) โดยล่าสุดได้ผนึกพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์  ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่าง ๆ ของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟ นำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายการใช้งานในฟาร์มโคทั่วประเทศไทย  ช่วยให้เจ้าของฟาร์มโคสามารถวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าติดตามที่ให้ผลแม่นยํา ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐาน เพิ่มกําลังการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น  ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

Mr. Aner Yacobi SEA manager Allflex บริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ออลเฟล็กซ์) กล่าวว่าออลเฟล็กซ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร นำดิจิทัลโซลูชันพัฒนาด้านการบริหารจัดการ             ปศุสัตว์สำหรับเกษตรกรมาให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเราเชื่อว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโซลูชันที่เรามีร่วมกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย โซลูชันติดตามพฤติกรรม ปศุสัตว์ของเราจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความท้าทายที่เกษตรกรไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์และกระบวนการผลิตของไทย”

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์มากกว่า 66 ปี การได้จับมือกับเบอร์  1 ของโลกด้านโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ อย่างออลเฟล็กซ์ และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่างทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะทำให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เพราะปัจจุบันเกษตรกรฟาร์มโคนมต้องใช้เวลาในการบริการจัดการฟาร์มค่อนข้างมาก การนำนวัตกรรมชั้นนำของโลก มาช่วยแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด สามารถคำนวณช่วงเวลาการผสมติด หรือแม้แต่การติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค ด้วยการวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค จะทำให้เกษตรกรโคนมคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างก้าวกระโดด มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น โดยการให้บริการในรูปแบบสมาชิก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพี และเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคซีพีต่อไป”

โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งในโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ซึ่ง ซีพีเอฟ และทรูดิจิตัล กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลกมาถึงมือเกษตรกรไทย โดยให้บริการในรูปแบบสมาชิก (Subscription Model) ซึ่งถือเป็นรายแรกในไทย ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฟาร์มโคโดยรวมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และต้นทุนลดลง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างตรงจุด นับเป็นก้าวสำคัญของการจัดการฟาร์มโคนมที่ได้นำเกษตรดิจิตัลมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ในการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com