ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

โซเอทิส และ โซลเวย์ เพอรอกซิไทย มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่กรมปศุสัตว์ – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมกับ บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด เพื่อนำไปใช้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ นายสัตวแพทย์ขัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ จากการสนับสนุนของนายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร Vice President- SEA, India and Distribution Markets คุณกุลปรียา พุทธฤดีสุข General Manager บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด และคุณฉวีวรรณ วัฒนาชัยยงกุล หัวหน้าฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ คุณอดิศักดิ์ ชตาถนอม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณอนุสร หงษ์สัจจากุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย คุณไพรวัลย์ แสงทองติยกุล ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทั่วประเทศ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com