ข่าว (News) สุกร (Pig)

6 เดือนไร้วี่แวว “คนเลี้ยงหมูน่าน” ทวงถามเงินชดเชย – ปศุศาสตร์ นิวส์

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประมาณ 50 คน รวมตัวยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยในการทำลายสุกร พื้นที่โรคระบาดเวลาผ่านไป 6 เดือน ยังไม่ได้รับเงินชดเชย

(เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 64) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประมาณ 50 คน นำโดยนายชาตรี หมอสุยะ รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้ติดตามค่าชดเชยในการทำลายสุกรของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลนาปัง โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัด รับเรื่องจากกรณีที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในสุกร และได้ทำการ ฝังทำลายสุกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีสุกรป่วยเป็นโรคพีอาร์อาร์เอส ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ขณะนี้เวลาล่วงเลยไปกว่า 6 เดือน และขอให้เจรจาขอผ่อนผันหนี้ให้กับเกษตรกรด้วย

ด้านปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้อธิบายต่อเกษตรกรว่า กรณีดังกล่าว ปศุสัตว์จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการสำรวจรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังปศุสัตว์เขต เพื่อนำส่งกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเงินก้อนแรกให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบจำนวน 3 รายแล้ว อย่างไรก็ตามเงินชดเชยดังกล่าว จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในรอบถัดไป ทั้งนี้ได้ขอให้มีตัวแทนของเกษตรกรประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ โดยปศุสัตว์จังหวัดจะประสานไปยังร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อชี้แจงปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อช่วยผ่อนผัน ภาระหนี้สินค่าอาหารสัตว์ซึ่งจะมีเงินมาจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่างแน่นอน โดยอัตราการชดเชยนั้น เกษตรกรจะได้รับชดเชยร้อยละ 75

ขณะที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านรับที่จะทำหนังสือส่งไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อเร่งรัดเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร อีกครั้ง และจะทำหนังสือส่งไปยังสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรเพื่อขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ จนกว่าจะได้รับเงินชดเชยกลุ่มเกษตรกรพอใจในคำตอบจึงสลายตัวไปในที่สุด

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com