กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

ASF ระบาดเวียดนามแล้วทั้งประเทศ – ปศุศาสตร์ นิวส์

สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน มีการรายงานอย่างเป็นทางการจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ครบทั้ง 63 จังหวัดแล้ว หรือทั้งประเทศนั่นเอง ซึ่งการรายงานการระบาดล่าสุดคือ จังหวัดนิญถ่วน (Ninh Thuan) จังหวัดสุดท้ายของเวียดนาม ทั้งนี้ทางการเวียดนามได้กำจัดสุกรไปแล้วมากกว่า 4 ล้านตัว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ประเทศเวียดนามบริโภคเนื้อสุกรคิดเป็น 3 ใน 4 ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดในประเทศ มีประชากรกว่า 95 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมสุกรของเวียดนามมีมูลค่าเกือบ 10% ของภาคเกษตรกรรมในประเทศ

แม้การรายงานการระบาดของ OIE จะเป็นการรายงานย้อนหลัง และรายงานฉบับล่าสุดประกาศห่างจากฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าประเทศเวียดนามสามารถควบคุมโรคได้แล้วจริงหรือไม่ แล้วไทยเรายังคงมีความเสี่ยงสูงอยู่หรือไม่ คิดว่าทุกคนคงทราบคำตอบดี และควรปฏิบัติอย่างไร

อย่างไรก็ตามไทยเรายังคงต้องจับตามองจังหวัดตามแนวชายแดนของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ช่วยกันสอดส่องดูแลการลักลอบขนย้ายสุกรผิดกฎหมายข้ามชายแดนด้วย อย่าให้เหมือน “น้ำผึ้งหยดเดียว” ที่สามารถทำลายอุตสาหกรรมหมูทั้งประเทศได้

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com