ข่าว (News) สุกร (Pig)

DSI แจงกรณีฝังซากสัตว์ของกลาง 74 ตู้ ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษ

DSI ชี้แจงสำนวนลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร) จำนวน 74 ตู้ ของสถานีตำรวจแหลมฉบังอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ

สืบเนื่องจากตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารมวลชน กรณีการทำลายซากสัตว์ จำนวน 74 ตู้ ที่ตรวจยึดจากสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ว่าเป็นของกลางในคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้มีการฝังกลบทำลายโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอชี้แจงว่าเรื่องนี้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2566  ส่งสำนวนการสอบสวนที่ด่านกักสัตว์ชลบุรี ได้มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้นำเข้าตู้สินค้า จำนวน 74 ตู้ ซึ่งเป็นตู้ตกค้าง จากการสอบสวนพบว่าเป็นสินค้าปศุสัตว์ (ซากเนื้อสุกร-เนื้อไก่) ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษเนื่องจากมีผู้ต้องหาบางรายเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 59/2566 ซึ่งกรณีดังกล่าว พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้มอบหมายคณะพนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ทำการสอบสวนอยู่แล้วที่จะต้องโอนมาเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการ

ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาดังกล่าวไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ อำนาจการสืบสวนและสอบสวนและการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางดังกล่าวจึงยังเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังอยู่ต่อไป ตามข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547

อนึ่ง ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายจำนวน 161 ตู้ นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องโดยรับเป็นคดีพิเศษแล้ว คดี และในส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องได้แยกสำนวนคดีพิเศษ ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560 ไปแล้ว จำนวน 3 คดี คงเหลือระหว่างการสอบสวน จำนวน 9 คดี และยังคงมีการสอบสวนอยู่ต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com