ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

Orkel จัดกิจกรรม ‘Orkel Roadshow in Thailand’ โชว์ “เครื่องอัดก้อนวัสดุ” MC850 Flex

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท Orkel AS จำกัด ประเทศนอร์เวย์ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม การอำนวยความสะดวก และใช้ข้าวโพดหมักซีพีเอฟสำหรับการทดสอบและสาธิต เครื่องอัดก้อนวัสดุ ทางการเกษตร Orkel รุ่น MC850 Flex โดยบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านกิจกรรม ‘Orkel Roadshow in Thailand’ ณ ฟาร์มพืชไร่สุกรแสลงพัน-คำพราน เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท Orkel AS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 และได้เริ่มพัฒนาคิดค้นเครื่องอัดก้อนทางการเกษตรเครื่องแรกของโลกในปี พ.ศ. 2545 พร้อมได้รับรางวัลนวัตกรรมจาก Agritechnica ในปีถัดมา ในฐานะของผู้คิดค้นเทคโนโลยีการอัดก้อนวัสดุด้วยความละเอียดสูง (High-Density) ที่สามารถอัดวัสดุได้ทั้งทางอุตสาหกรรมเช่น ขยะ, RDF, ไม้, ขี้เลื่อย ตลอดจนวัสดุทางเกษตรกรรมเช่นข้าวโพดหมัก, หญ้า, และ TMR เป็นต้น

ปัจจุบัน Orkel มีลูกค้าอยู่กว่า 60 ประเทศทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยี High-Density ที่สามารถช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บ วัสดุได้ 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ อันเป็นประโยชน์ต่อการขนส่ง สามารถช่วยลดค่าขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยขจัดก๊าซออกซิเจนอันเป็นต้นเหตุของกระบวนการเน่าเสีย ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ที่ดีเยี่ยม ทำให้เกิดผลดีทั้งทางด้านอุตสาหกรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่การจัดเก็บวัสดุ ปัญหาการขนส่งและการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ รวมไปถึงด้านเกษตรกรรม เครื่องอัดก้อน Orkel สามารถช่วยรักษาคุณค่าโภชนาการของวัสดุในก้อนอัดได้ยาวนาน 1-2 ปี ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถจัดเก็บอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูการขาดแคลนได้ สิ่งนี้จะทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และช่วยเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น

ผลการวิจัยคุณภาพน้ำนมของวัวที่บริโภคอาหารจากก้อนอัด Orkel โดยสถาบัน CRV ประเทศเนเธอแลนด์ พบว่า วัวที่บริโภคอาหารจากก้อนอัด Orkel เป็นระยะเวลา 6 เดือนสามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูงขึ้น 36% เมื่อเทียบกับวัวที่บริโภคอาหารจากบังเกอร์ไซโล รวมไปถึงคุณค่าโภชนาการในน้ำนมที่สูงขึ้นทั้งโปรตีน ไขมัน และแลคโตส

จากการที่มีลูกค้าทั่วโลก Orkel ได้เห็นสภาพปัญหาของเกษตรกรและผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไป โดยในประเทศไทยเราพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ซึ่งมักจะขาดการจัดการและการสำรองอาหารได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่สามารถจัดเก็บอาหารให้มีไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้รายได้และคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน

Orkel ได้เล็งถึงปัญหาเหล่านี้และให้ความสำคัญ อยากจะพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้ดีขึ้นโดยการนำเสนอเทคโนโลยีการอัดก้อนวัสดุด้วยความละเอียดสูง โดยเครื่องอัดก้อน Orkel รุ่น MC850 Flex ที่สามารถอัดก้อนอัดขนาด 100-500 กิโลกรัม และสามารถปรับขนาดได้หลากหลายตามความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละฟาร์ม ซึ่งทาง Orkel หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอกิจกรรม Orkel Roadshow in Thailand นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการปศุสัตว์ รวมไปถึงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ข้าวโพดหมักซีพีเอฟนั้น ได้เริ่มดำเนินการมากว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 นอกจากการวิจัยสายพันธุ์ การปลูกที่เหมาะสมสำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์แล้ว ซีพีเอฟยังสรรหาบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพ และอายุการจัดเก็บข้าวโพดหมัก ตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรโคนม และครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกของ Orkel ที่มีผลพิสูจน์แล้ว เราจึงมั่นใจว่า ซีพีเอฟจะสามารถยกระดับคุณภาพข้าวโพดหมักไทย อันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งต่อถึงคุณภาพของอุตสาหกรรมโคนม และปศุสัตว์ไทยได้อย่างยั่งยืน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com