ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

Physical distancing สิ่งที่ฟาร์มหมูควรให้ความสำคัญ – ปศุศาสตร์ นิวส์

ทำไม Physical distancing จึงสำคัญ? คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากสำหรับชาวหมู แต่จะเป็นในลักษณะใด จำเป็นมากแค่ไหน แล้วมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

“Physical distancing” หรือการเว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นคำแนะนำจากองค์กรอนามัยโลกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 แทนคำว่า Social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะผู้คนเว้นระยะห่างการทางกายภาพเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ของคนในสังคมยังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาไว้

หลัก Physical distancing คือให้เว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่นๆ เพื่อลดการสัมผัสเชื้อที่สามารถติดต่อผ่านทางละอองฝอยได้ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่เดินสวนกับเราเมื่อสักครู่อาจเป็นผู้ติดเชื้อ Covid-19 แล้วก็เป็นได้

ฟาร์มก็ต้องมี Physical distancing

แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health) ให้ความสำคัญกับสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อนำมาสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ถึงแม้ว่า Covid-19 ยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อสุขภาพสุกร แต่ฟาร์มสุกรก็ควรให้ความสำคัญอย่างมากต่อการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คนของเราเอง”

“เพราะถ้าฟาร์มไม่มีคนทำงานที่มีสุขภาพดีแล้ว ความคาดหวังให้หมูในฟาร์มมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีก็คงเป็นไปได้ยาก และต้องไม่ใช่คนในฟาร์มเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงทุกๆ คนในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรด้วย”

ทั้งนี้ Physical distancing หรือการเว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคล จะนำไปปฏิบัติได้จริงไหมในฟาร์มหมู อยากให้ชาวหมูติดตามกัน ห้ามพลาด!!!

“Physical distancing หลักปฏิบัติในฟาร์ม ทำได้จริง #ตอนที่ 1-2”

🧡Foster Biz🧡
– FOSTER your business to the new ERA –

ช่องทางในการติดตาม Line Official คลิก : Foster Biz

หรือ Line official id : @fosterbiz

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com