ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

TLEX พบผู้แทนการค้ายูนนานเจรจานำเข้าโคโดยตรง ผ่านเขตปลอดโรคเชียงราย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณนวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์ฯ ไทย – TLEX ได้เข้าร่วมประชุมกับ Mr.Hui Li ผู้แทนการค้ามณฑลยูนนานประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และนายซุน ไพลินดีเลิ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน เพื่อหารือแนวทางในการนำเข้าโคเนื้อและเนื้อโคโดยตรงจากประเทศไทยไปยังมณฑลยูนนาน 

ซึ่งเดิมทางมณฑลไม่ทราบมาก่อนว่าโคที่นำเข้าตามชายแดนตอนใต้นั้นส่วนใหญ่เป็นโคที่มาจากประเทศไทย และทางสมาคมฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางจีนกำหนด โดยเราได้เริ่มโครงการเขตปลอดโรคเพื่อการส่งออก (Livestocks Sandbox) ที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแล้ว

ถ้าไทยสามารถนำเข้ายูนนานได้โดยตรงจะช่วยให้ต้นทุนค่าสินค้าลดลงและลดความผันผวนจากสถานการณ์ชายแดนของไทยกับประเทศที่สามอีกด้วย ทาง Mr.Li มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งและจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปหารือกับทางมณฑลยูนนานเพื่อหาแนวทางในการเปิดการค้าโดยตรงระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนานโดยเร็วต่อไป

อนึ่ง มณฑลยูนนานนั้นไม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยโดยตรง ทำให้การค้าทางบกระหว่างไทยกับยูนนานนั้นต้องผ่านประเทศพม่าหรือลาวอยู่เสมอ ไม่ว่าทางรถขนส่งหรือทางรถไฟ วิธีเดียวที่จะส่งสินค้าได้โดยตรงคือ การส่งผ่านทางเรือล่องไปตามแม่น้ำโขง จากท่าเรือเชียงแสนไปขึ้นที่ท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักของไทยในปัจจุบัน
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com